Kestopäällysteiden urautuminen

Anssi Lampinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kestopäällysteisen tieverkon urautumista ja uratilannetta tutkittiin vuosina 1982-1988 tehtyjen laajojen ura- ja vaurioinventointien avulla. Mittalaitteena oli VTT:n kehittämä ja rakentama uramittari, jolla vuosittain mitattiin n. 8 000-10 000 km n. 15 000 km (v.1988) pitkästä kestopäällysteisestä tieverkosta. Urautumisessa tarkasteltiin nastarenkaiden aiheuttaman kulumisen, raskaan liikenteen aiheuttaman deformaation ja uusien päällysteiden ensimmäisenä vuotena tapahtuneen alku-urautumisen osuuksia. Lisäksi tutkittiin nastojen aiheuttamaa päällysteiden kulumismekanismia rakentamalla ns. nastaiskulaite, jolla voitiin selvittää erilaisten nastojen aiheuttamaa erilaisten kiviainesten kulumista. Tiestön urautuminen on pienentynyt vuosien 1982-1988 aikana keskimäärin 9,5 mm:stä 5,9 mm:iin. Päällysteiden urautumista on kuvattu muuttujalla ominaisurautuminen, jolla tarkoitetaan urasyvyyden tai poikkipinta-alan vuotuista muutosta keskimääräisen vuorokausiliikenteen 1 000 autoa kohti. Keskimääräiset arvot olivat: vasen ura 0,38 mm, oikea ura 0,34 mm ja poikkipinta alan muutos 487 mm2 KVL:n 1 000 autoa kohti. Yksi nastapisto aiheuttaa n. 100 ~lg urautumisen ja yksi henkilöauto urauttaa tietä n. 24 g/km massamäärä verran. Yhden raskaan ajoneuvon aiheuttama urautuminen alku urautuminen poislukien on n. 3-5 kertainen henkilöauton aiheuttamaan urautumiseen verrattuna. Tutkimusaineistosta laadittiin urasyvyys- ja uramuutosmallit. Edellinen on tiettynä vuotena tehtyjen mittausten perusteella laadittu malli ja jälkimmäinen kuvaa tiettynä ajanjaksona tapahtunutta urautumista. Tilastollisen tarkastelun perusteella malleihin valikoituivat muuttujina kevyt ja raskas liikenne, raskaan liikenteen prosenttiosuus, liikenteen nopeus sekä pientareen leveys ja sääolot, erityisesti alhainen lämpötila. Nastaiskun aiheuttamaan kulumiseen voidaan vaikuttaa nastan ominaisuuksia vaihtelemalla. Tärkeimmät muuttujat ovat nastan massa, ulkonema, pistovoima ja nastapiikin pinta-ala. Viimeksi mainittu muuttuja on uusi, ja sen suuri vaikutus tuli esiin nastaiskulaitteella tehdyssä tutkimuksessa. Kokonaisurautumiseen vaikuttavat henkilöautoliikenteen määrä, nastojen lukumäärä ajoneuvossa ja renkaassa sekä raskaan liikenteen määrä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages173
ISBN (Print)951-38-4129-4
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number781
ISSN1235-0613

Keywords

 • pavements
 • rutting
 • rutted pavements
 • flexible pavements
 • roads
 • highways
 • skid resistance
 • studded tires
 • vehicle wheels
 • automobile tires
 • water
 • risk
 • traffic accidents
 • traffic safety
 • winter operations
 • cold weather operations
 • climate
 • wear
 • deformation
 • regulations
 • measurement
 • models

Cite this