Kevennetty kunnallistekniikka Paimion Oinilan pientaloalueella: Ensimmäisen rakennusvaiheen suunnittelu

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Paimion Oinilan koerakentamisprojektin tavoitteena on kehittää ja soveltaa taloudellisia ja nykykäytäntöä paremmin pientaloalueen olosuhteet huomioon ottavia kunnallisteknisiä ratkaisuja. Keskeiset tutkimusaiheet ovat kaavateiden liikennetekninen ja rakenteellinen mitoitus, hule- ja kuivatusvesien imeytys sekä jäteviemärin koko ja rakennustapa. Projekti käsittää suunnittelu-, rakentamis- ja seurantavaiheet. Julkaisussa selvitetään koerakentamiskohteen kunnallistekniikan suunnittelu- ja mitoitusperusteet sekä suunnitelman sisältö. Alueen asuntotiet ovat lyhyitä pussikatuja (35...160 m), ja ne ovat kahta poikkileikkaustyyppiä: 3,0 m tai 3,5 m leveä ajorata ja 0,25 m leveät pientareet ilman jalkakäytävää. Kaavateiden rakennetta on suunnittelussa käsitelty suppeammin. Normien asettamista vaatimuksista on kuitenkin jossain määrin tingitty. Alueen kuivatussuunnitelmassa on pyritty välttämään syvien avo-ojien ja putkiviemäreiden rakentamista. Sadevesien johtamiseksi maaperään on ensisijaisesti käytetty ns. pintaimeytystä. Imeytys- tai tasausaltaita on alueelle suunniteltu kahdeksan. Jätevesiviemäreiden (katuviemärit) putkikokona on käytetty halkaisijaltaan 110 mm:ä. Osa tonttiviemäreistä on liitetty ilman tarkastuskaivoa katuviemäriin. Em. ratkaisuja käytettäessä ovat asuntoteiden rakentamiskustannukset arviolta n. 20 % pienemmät kuin normaalien avo-ojin varustettujen asuntoteiden ja noin 40 % pienemmät kuin sadevesiviemärein ja jalkakäytävin varustettujen asuntoteiden. Sitä vastoin käytetyt ratkaisut ovat kalliimpia kuin Paimion kunnan aikaisempi käytäntö, jossa pintamaa poistetaan tiealueelta, ojamassat kaivetaan tien pohjaksi ja sora tuodaan päälle. Vesihuollon on suunnitellussa ratkaisussa arvioitu tulevan 13 % halvemmaksi kuin normaaliratkaisussa. Kapeiden asuntoteiden poikkileikkauksien on katsottu lisäävän asumisviihtyisyyttä, mutta liikenne häiriytyy jonkin verran kohtaamistilanteissa. Imeyttävä kuivatusratkaisu matalin ojapainantein säilyttää alueen vesitasapainon paremmin kuin tehokkaat kuivatusjärjestelyt ja antaa siten paremmat edellytykset alueen kasvillisuuden säilymiselle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages69
ISBN (Print)951-38-1355-X
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number52
ISSN0358-5085

Cite this