Kevennetty kunnallistekniikka Paimion Oinilan pientaloalueella: Ensimmäisen rakennusvaiheen toteutus, seuraavien rakennusvaiheiden suunnitelmat ja ensimmäiset seurantatulokset

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään koerakentamiskohteen I rakennusvaiheen kunnallistekniikan toteutus ja kustannukset, seuraavien rakennusvaiheiden suunnitelmat sekä ensimmäiset seurantatulokset. Vesihuoltolinjojen rakentamiskustannukset vuoden 1983 lopun hintatasossa ovat 320 - 880 mk/m (keskimäärin 460 mk/m). Merkittävimmin linjakohtaisiin kustannuseroihin vaikuttaa louhinnan määrä ja se on lisännyt kustannuksia keskimäärin 30 % verrattuna maakaivanto-olosuhteisiin. Linjoilla on vaihtelevia määriä salaojaa tai sadevesiviemäriä. Niiden osuus vesihuoltolinjojen kokonaiskustannuksista on n. 15 %. Jätevesiviemärin ja vesijohdon putkikoko on em. tekijöiden jälkeen merkittävin linjakohtaisten kustannuserojen selittäjä. Yhdessä ne selittävät yli 90 % linjakohtaisista kustannusvaihteluista. Asuntoteiden keskimääräiset kustannukset ilman piäällysteitä ja vesihuoltolinjoihin sisältyviä kuivatustöitä ovat 360 mk/m. Vesihuoltolinjoihin sisältyvät kuivatustyöt mukaanlukien kustannukset ovat 500 mk/m, jolloin kaikkien kuivatustöiden osuus on 50 %. Kahden päällystetyn asuntotien päällystämiskustannukset (kevytasfaltti) avat 120 mk/m. Kokoojatie maksoi ilman päällystettä 470 mk/m, josta kuivatustöiden osuus on 15 %. Arvioidut päällystämiskustannukset ovat 280 mk/m. Kunnallistekniikan todelliset rakentamiskustannukset (ilman teiden päällysteitä) olivat 11 % arvioituja pienemmät. Paimiossa maarakennustöiden kustannukset varsinkin kaupunkien yleiseen hintatasoon verrattuna ovat huomattavasti pienemmät. Seurannan aikana on ollut käynnissä talonrakentaminen, joten olosuhteet eivät ole täysin vastanneet käyttövaiheen aikaisia olosuhteita. Kuivatusjärjestelmä on toiminut yleisesti attaen hyvin. Pienet häiriöt ovat olleet tyypillisiä rakentamisvaiheeseen liittyviä ongelmia. Kaavateillä on mitattu suurimmillaan 2 - 4 cm:n routanousuja, jotka ovat kuitenkin olleet tasaisia. Vesihuoltoverkoston toiminassa ei ole esiintynyt ongelmia, jotka olisivat aiheutuneet pienistä putkihalkaisijoista tai kaivo- ja liitosrakenteista. Asukaskyselyyn vastanneista 70 % piti asuntoteiden leveyttä riittävänä. Asukkaille, jotka katsoivat asuntotiet liian kapeiksi, tärkeimmät syyt siihen olivat vieraspysäköinnin ja raskaiden ajoneuvojen liikkumisen vaikeutuminen. Hyvinä puolina toteutuksessa mainittiin erityisesti maiseman huomioonotto rakentamisessa sekä lionnonläheisyys. Huonoiksi puoliksi nähtiin päällystystöiden pitkittyminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages93
ISBN (Print)951-38-1986-8
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number296
ISSN0358-5085

Keywords

  • municipal engineering
  • water supply
  • streets
  • costs
  • water pipes

Cite this