Kevennetty kunnallistekniikka Paimion Oinilan pientaloalueella: Loppuraportti

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Paimion Oinilan koerakentamisalueella on sovellettu kunnallisteknisia ratkaisuja, joilla on pyritty saästämään kustannuksia sekä ottamaan yleisesti käytettyjä ratkaisuja paremmin huomioon pientaloalueen todelliset olosuhteet. Asuntoteiden poikkileikkaukset ovat kahta tyyppiä: 3,0 ja 3,5 m leveä ajorata ja 0,25 m leveät pientareet ilman jalkakäytävää. Kaavateiden rakennekerroksia on ohennettu normien vaatimuksista. Kuivatuksessa on käytetty ns. imeyttävää kuivatustekniikkaa. Syvät avo-ojat on vältetty ja tarvittavat sadevesiviemärit ovat pääosin pieniläpimittaisia salaojaputkia. Jätevesiviemäreiden minimiputkikokona on käytetty 110 mm:ä. Paimion aikaisempaan käytäntöön verrattuna suunnittelutyö ja siihen liittyvien olosuhdetietojen määrä kasvoi merkittävästi. Rakentaminen edellytti tarkkaa suunnitelmien noudattamista. Kuivatussuunnittelu on ulotettu tonteille saakka. Paimion aikasempaan käytäntöön verrattuna koerakentamisalueen kaavateiden rakentaminen ei tuo kustannussäästöä. Kuivatusjarjestelmästä ja liikenneteknisestä mitoituksesta riippuen toteutettu ratkaisu on 20 - 40 % halvempi verrattuna normien mukaisiin kestopäällysteisiin ratkaisuihin. Vesihuollon rakentamisessa säästö on 10 - 15 % Paimion aikaisempaan kaytäntöön verrattuna. Kaavateissä, kuivatuksessa ja vesihuollossa toteutetut ratkaisut ovat osoittautuneet toteuttamis- ja toimintakelpoisiksi. Pääosa asukkaista katsoo kaavateiden leveyden sopivaksi. Pysäköintitilaa ei ole kuitenkaan täysin riittävästi. Rakennekerrosten ohentaminen ei ole aiheuttanut kantavuusongelmia. Mitatut routanousut ovat olleet pieniä ja ennen kaikkea tasaisia. Kuivatusjärjestelmä on toiminut suunnitellulla tavalla. Pieniä hairiöitä - lammikoitumista sekä kiintoaineksen ja roskien kertymistä rakenteisiin on esiintynyt talonrakentamisen alkuvaiheessa. Jätevesiviemärin putkikoon pienentämisestä ei ole syntynyt ongelmia normaalin putkikoon käyttöön verrattuna. Paimion kunta toteuttaa uusia alueita soveltaen pitkälti samoja ratkaisuja kuin koerakentamiskohteessa. Merkittävimpänä etuna pidetään sitä, että päästään eroon syvistä avo-ojista ja pienemmin kustannuksin kuin perinteisellä putkiviemäröinnillä. Koerakentamisalueen kunnallistekniikkaa pidetään laadultaan aikaisempaa parempana. Asukkaat kokivat alueen hyvinä puolina erityisesti maiseman huomioon ottamisen rakentamisessa ja luonnonläheisen ympäristön säilymisen. Kunnallistekniikan huonoina puolina pidettiin katuvalaistuksen puutetta ja asuntoteiden päällystystöiden pitkittymistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages122
ISBN (Print)951-38-2356-3
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number460
ISSN0358-5085

Keywords

  • municipal engineering
  • water supply
  • streets
  • costs
  • water pipes

Cite this