Kevyitten ajoneuvojen melun yksilöinti

Translated title of the contribution: Study on the noise of light vehicles at low speeds

Pauli Sysiö

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa tarkastellaan kevyitten ajoneuvojen aiheuttamaa melua 50 km/h nopeusrajoitusalueella tehtyjen mittausten perusteella. Lähtökohtana on ollut pohjoismaisessa tieliikennemelun laskentamallissa määriteltyä ekvivalenttitason lähtöarvoa vastaava mittaustilanne ja laskentarutiini. Esimittausten mukaan melu riippuu ajoneuvon nopeudesta siten, että ekvivalenttitaso = nopeuskerroin _ log(v) + ajoneuvovakio. Tulos on tulkittu siten, että varsinainen mittausaineistokin koostuu piilevästi samanmuotoisista nopeusriippuvuuskäyristä, jotka eroavat toisistaan vain ajoneuvovakion osalta. Koko mittausaineistoon perustuvalla lineaarisella regressioanalyysillä on näin katsottu olevan saatavissa tilastollisesti "oikea" nopeuskerroin sekä ajoneuvovakiolle (ekvivalenttitason lähtöarvolle) aineiston mukainen keskiarvo. Regressiotulosten vertailu tieliikennemelun laskentamallin parametreihin osoittaa, että saatu ekvivalenttitason lähtöarvo 67,8 dB on käytännöllisesti katsoen sama kuin mallissa käytetty 68 dB. Sen sijaan nopeuskertoimelle mittausaineistosta saatu mallin laskentarutiiniin sovitettu arvo 20,5 poikkeaa merkittävästi mallin nopeuskertoimen arvosta 30. Edellisen mukaan ekvivalenttitaso kasvaa 6 dB ja jälkimmäisen mukaan 9 dB nopeuden kaksinkertaistuessa. Lisäksi esimittauksissa nopeuksille 30 - 60 km/h saadun kertoimen 22 ja aiemmassa tutkimuksessa luokkaa 100 km/h oleville nopeuksille saadun arvon 17 perusteella vaikuttaa siltä, että ajoneuvojen melupäästö kasvaa hieman hitaammin kuin nopeuden logaritmi. Asian varmistaminen ja laskentamallin mahdollinen tarkistaminen tältä osin vaatisi lisätutkimuksia. Yksittäiset ajoneuvokohtaiset melutasot on normitettu samalle 50 km/h nopeudelle ja saaduista luvuista on vähennetty havaintoaineiston antama lähtöarvo 67,8 dB. Näin syntyneitten nopeudesta riippumattomiksi oletettujen erotusten ja Autorekisterikeskuksesta saatujen ajoneuvotietojen perusteella on tutkittu ajoneuvokohtaisten parametrien vaikutusta meluun sekä selvitetty keskimääräistä meluisampien tai hiljaisempien ajoneuvojen yksilöinnin tai ryhmittelyn mahdollisuuksia. Ajoneuvojen teknisistä tiedoista ei löytynyt mitään meluun merkittävästi vaikuttavaa tekijää, suurimmillaankin vertailtavien ryhmien ero keskimääräisessä melupäästössä oli vain noin 0,1 dB. Ajoneuvon melun ja iänkään välillä ei löytynyt tilastollisesti mitään korrelaatiota.
Translated title of the contributionStudy on the noise of light vehicles at low speeds
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages30
ISBN (Print)951-38-4353-X
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1459
ISSN1235-0605

Keywords

 • vehicular traffic
 • roads
 • traffic engineering
 • traffic noise
 • vehicular traffic control
 • vehicles
 • environmental engineering
 • automobiles
 • acoustic measurement
 • noise reduction
 • sound pressure
 • statistics
 • sound level meters
 • data processing
 • models
 • speed limits
 • coefficients
 • constants
 • regression analysis
 • comparison

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Study on the noise of light vehicles at low speeds'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this