Kevytsorabetonilla ja tavallisella betonilla tehtyjä vertailevia palkkikokeita

Heikki Poijärvi, Paavo Perjo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän työn tarkoituksena on verrata teräksin jäykistetyn rakenteellisesta kevytsorabetonista valmistetun palkin toimintaa sen kanssa betonin puristusluujuden, mittojen, teräsmäärän sekä kuormituksen suhteen identtisen tavallisesta betonista valmistetun teräsbetonipalkin toimintaan. Verrattavat palkit eroavat toisistaan ainoastaan betonin runkoaineen puolesta. Betonia, jonka runkoaineena on käytetty luonnonkiviainesta kutsutaan seuraavassa tavalliseksi betoniksi, ja rakenteellista kevytsorabetonia kevytsorabetoniksi, silloin kun ilmeistä sekaantumisen vaaraa ei ole. Rakenteellisella kevytsorabetonilla tarkoitetaan sellaista rakenteeltaan tiivistä betonia, jossa kaikki tai osa runkoaineesta on kevytsoraa. Koepalkit olivat aliraudoitettuja yksinkertaisesti tuettuja teräsbetonipalkkeja, jotka kuormitettiin kahdella symmetrisesti vaikuttavalla pistekuormalla. Koesarja tehtiin vertailuperiaatteella, sillä haluttiin selvittää, missä määrin kevytsorabetonipalkin toiminta eroaa tavallisesta betonista valmistetun palkin toiminnasta. Palkkien ulkomitat olivat 24 x 15 x 216 cm3 (h x b x l), ja niitä valmistettiin kaikkiaan 20 kappaletta. Koepalkkien ohella valmistettiin ja koetettiin myös joukko pienempiä koekappaleita. Näistä määritettiin betonin puristus- ja vetolujuudet sekä kimmomoduuli. Huomiota on kiinnitetty myös teräsbetonipalkin murtolujuuden ja jäykkyyden laskemiseen. Työssä selostetaan lyhyesti kaksi kirjallisuudesta löytynyttä erilaista teoriaa jäykkyyden laskemiseksi. Palkkikokeista saatuja murtomomentteja verrataan murtotilamenetelmällä määritettyihin murtomomentteihin. Koetuloksista saatuja palkin keskipisteen taipumia verrataan taipumiin, jotka on saatu käyttäen esitettyjen teorioiden antamia jäykkyyslukuja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
Publication statusPublished - 1971
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuslaitos: Betoniteknillinen laboratorio. Tiedonanto
Number11
ISSN0355-3442

Cite this