Kiihdytyskaistojen vaikutus liikenteen sujuvuuteen eritasoliittymissä

Marjaana Hyypiä, Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuskohteina oli neljä eritasoliittymää Haagan ja Kaivokselan välillä valtatie 3:lla. Liikennettä tarkkailtiin erilaisissa tie-, liikenne- ja sääoloissa. Havainnot tehtiin TV-kameroiden avulla ennen kiihdytyskaistojen rakentamista (12.2. - 10.5.1979) ja rakentamisen jälkeen (12.9.1979 -20.2.1980). Mittaustunteja kertyi yhteensä 22. Kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen liittymisrampin välityskyky ja liikenteen sujuvuus paranivat. Kriittiset aikavälit valtatielle liityttyessä pienenivät 1,6 sekuntia. Rampilta tulevien autojen keski-nopeus kasvoi kiihdytyskaistojen rakentamisen jälkeen kuivalla ke-lillä noin 10 km/h ja liukkaalla noin 4 km/h. Liittymien liikenneturvallisuuskin lisääntyi kiihdytyskaistojen ra-kentamisen myötä. Vaarallisten tilanteiden eli konfliktien lukumää-rä ja riski vähenivät selvästi. Edullisimmat muutokset liikennetur-vallisuudessa, samoin kuin välityskyvyssä ja sujuvuudessa, havait-tiin vilkasliikenteisimmissä liittymissä. Valtatielle liityttiin kiihdytyskaistan kahdelta viimeiseltä neljän-nekseltä. Kiihdytyskaistan jatkeena oleva linja-autopysäkki aiheutti häiriötä ja vaaratilanteita rampilta tuleville ajoneuvoille.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages31
ISBN (Print)951-38-1182-4
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1
ISSN0358-5085

Keywords

  • acceleration lanes
  • grade-separated junctions
  • conflict method
  • traffic safety

Cite this