Kiinteistöautomaation kannattavuuden arviointi

Translated title of the contribution: Cost benefit assessment of building management system

Juhani Hyvärinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän hankinta on kertaluontoinen investointi, eikä investointipäätöksen pohjaksi tästä syystä ole aina välttämättä saatavissa tietoa sopivassa muodossa. Kiinteistöautomaatioinvestointeja tehdään kuitenkin jatkuvasti, ja olisi tärkeätä, että jo tehtyjen investointien analyysi olisi julkisesti käytettävissä vastaavia kertaluonteisia investointipäätöksiä suunniteltaessa muissa alueellisissa yhtiöissä tai muissa keskitetyissä tai hajautetuissa hoito-organisaatioissa. Julkaisussa esitetään tulokset tutkimuksesta, joka käsittelee kiinteistöautomaatioinvestointien kustannuksia ja hyötyjä ja tätä kautta pyrkii selvittämään investoinnin taloudellista kannattavuutta. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää vastaavien investointien kannattavuuslaskelmia tehtäessä investointipäätöksen tukena. Lisäksi esitetään, millä tavalla kiinteistöautomaatiojärjestelmän käyttöä voitaisiin tehostaa kiinteistön hoidon työkaluna. Tutkimus oli kolmivuotinen: ensimmäisenä vuonna laadittiin perusta kustannus- ja hyötytietojen keräämiselle tutkimuksessa mukana olevista kiinteistönhoitoyrityksistä sekä laadittiin menettelytapa, jolla kerättyjä tietoja käsitellään. Toisen ja kolmannen vuoden aikana projektissa kerättiin mukana olleilta kiinteistönhoitoyrityksiltä tietoja kiinteistöautomaatioinvestoinneista sekä sovellettiin kehitettyä menettelytapaa kuhunkin investointiin erikseen. Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto investoinneista ja niiden kannattavuudesta. Koko hankkeessa selvitettiin, mitkä ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän hankinnan kustannukset ja hyödyt: hyötyinä käsiteltiin mm. energiansäästö, työvoiman ja veden säästö sekä parantunut tuotelaatu, turvallisuus ja riskien hallinta. Lisäksi saatiin tietoa siitä, millä tavalla kiinteistöautomaatiojärjestelmää voisi tehokkaammin hyödyntää kiinteistönhoitotyössä. Tulosten arviointia varten selvitettiin myös, mikä oli lähtökohtatilanne - asuinkiinteistöjen LVIS-järjestelmien taso ja kunto, laite- ja varustelutaso, rakennustyyppi (rivitalot, kerrostalot) - koekohteissa. Tulokset auttavat paitsi investointipäätösten tekemisessä myös sen harkinnassa, kuinka mahdolliset saavutetut säästöt ja investoinnin kustannukset kohdistetaan hoitomaksuihin tasapuolisella tavalla. Tarkastelunäkökulmana ovat kiinteistöautomaatiojärjestelmän käyttäjä ja asiakas-yhtiö, niiden saamat hyödyt ja vastaavasti niille koituvat kustannukset. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän käyttäjä on usein kiinteistönhoitoyritys, jonka toiminnan maksavat asiakasyhtiöt ja lopulta kiinteistöjen käyttäjät.
Translated title of the contributionCost benefit assessment of building management system
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages91
ISBN (Print)951-38-4846-9
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1691
ISSN1235-0605

Keywords

  • real estate
  • real property
  • automation
  • evaluation
  • productivity
  • benefit cost analysis
  • costs
  • expanses
  • utilization

Cite this