Kiinteistöjen lämpimän käyttöveden energiatalouden optimointiin vaikuttavat tekijät

Kauko Tormonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Laboratorio-olosuhteissa selvitettiin lämpimän käyttöveden tuottoon vaikuttavia tekijöitä, kun käytetään erilaisia lämmöntuottojärjestelmiä. Myös näiden ratkaisujen energiataloutta selvitettiin niiltä osin kuin siihen vaikuttavat laitteistojen ylimitoitus ja tyhjäkäyntiteho. Tutkittavien laitteiden tehoalue oli 200 - 300 kW. Käyttöveden lämpotila mitattiin erilaisissa käyttöolosuhteissa. Muuttujina olivat olivat käyttöveden virtaama, kattilaveden alkulämpötila ja kiertonopeus, poltinteho ja verkoston kuormitus. Mittauksissa tuli esille se, että käyttöoloisuhteilla voidaan vaikuttaa käyttöveden lämpötilaan eniten sellaisessa ratkaisussa, jossa käyttöveden siirrin oli asennettu kattilasta lähtevään menojohtoon. Tällaisessa ratkaisussa kattilaveden kiertonopeuden muuttuessa 3,5 m3/h > 8,4 m3/h käyttövesiteho lisääntyi n. 40 %. Varaajatyyppisessä ratkaisussa käyttövesitehon muutos oli huomattavasti pienempi samoissa olosuhteissa. Lyhytaikaisen käyttöveden laskun aikana, kun virtaama oli 1,2 l/s ja laskuaika 7 min., varaajalla päästiin käyttövesitehoon 1,5 x poltinteho ja erillisella siirtimellä 1,2 x poltinteho. Kattila-poltinyhdistelmän ylimitoituksen vaikutus energiatalouteen riippuu siitä, miten paljon tyhjäkäyntiteho ja palamishyötysuhde muuttuvat ylimitoituksen takia. Kiinteistöjen lämmin käyttövesi voidaan useassa tapauksessa tuottaa laitteistolla, jonka vesitilavuus on totuttua pienempi. Myös laitteistojen energiatalous paranee, koska tyhjäkäyntitehot pienenevät ja lisäksi tilojen tarve pienenee.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
ISBN (Print)951-38-2830-1
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number687
ISSN0358-5085

Keywords

  • portable water
  • hot water
  • optimization
  • energy economy
  • houses
  • buildings
  • dimensioning
  • heating systems
  • boilers
  • flow rate

Cite this