Kiinteistön automaatio- ja kulutusmittausjärjestelmien yhteinen tiedonsiirtotapa. Rajapinta

Translated title of the contribution: A common method in communication between building control systems and utility meters

Petri Pietarinen, Juhani Hyvärinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiinteistön automaatio- ja kulutusmittausjärjestelmien yhteinen tiedonsiirtotapa (RAJAPINTA) -projektissa määriteltiin tiedonsiirtotapa, jonka avulla rakennusau-tomaatiojärjestelmän on mahdollista hyödyntää erilaisten kulutusmittareiden ja muiden erillisten järjestelmien (esim. kulunvalvonta) tuottamia tietoja LVIS-järjestelmien ohjaamisessa. Tämän pohjalta valmistettiin ohjelmisto, jota voidaan hyödyntää määritellyn tiedonsiirtotavan mukaisesti kommunikoivien laitteiden tes-tauksessa. Projektin määrittelyvaiheessa määriteltiin tiedonsiirtotavalle asetettavat yleiset ja tekniset vaatimukset. Lisäksi valittiin suoritetun vertailun perusteella tiedonsiirto-tavan lähtökohdaksi standardi IEC 870-5 (Telecontrol equipment and systems), jo-ka määrittelee tiedonsiirtotavan fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen toiminnan. Sovel-luskerroksen osalta päätettiin noudattaa CENin teknisen komitean TC176 määri-tysten tuloksena syntynyttä esistandardia prEN1434-3 (Heat meters: data exchange and interfaces). Määrittelyvaihe vietiin läpi pääasiassa vuoden 1993 aikana. Vuoden 1994 aikana määriteltiin valittujen standardien pohjalta tiedonsiirtokäytän-tö, joka takaa eri laitevalmistajille yksikäsitteisesti määritellyn yhteisen tavan to-teuttaa kiinteistöjen kulutustietojen automaattinen luenta. Määrittely perustuu kolmitasoiseen OSI-mallin mukaiseen tietoliikennearkkitehtuuriin, joka on fyysisen ja siirtoyhteyskerroksen osalta standardin IEC 870-5 mukainen ja perustuu sovel-luskerroksen tasolla luonnokseen prEN1434-3 täydennettynä tarvittavilla lisämääri-tyksillä. Testausympäristön määrittely ja toteutus aloitettiin syksyllä 1994. PC/Windows- ympäristössä toimiva testausohjelmisto valmistui keväällä 1995. Ohjelmiston avulla on mahdollista testata sekä rakennusautomaatiojärjestelmiä että kulutusmittareita (tai muita rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa kommunikoivia erillisjärjestelmiä). Ohjelmointi on kokonaisuudessaan tehty C-kielellä.
Translated title of the contributionA common method in communication between building control systems and utility meters
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages38
ISBN (Print)951-38-4856-6
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1701
ISSN1235-0605

Keywords

  • real estate
  • real property
  • automation
  • consumption
  • measurement
  • measuring methods
  • control systems
  • telecommunication
  • data processing
  • buildings

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A common method in communication between building control systems and utility meters'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this