Kiinteistönhoidon tutkimusohjelma vuosiksi 1981-1983

Timo Aho

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiinteistönhoitoalan tutkimusohjelma sisältää kiinteistönhoitotiedoston (KH-tiedoston) toisen laadintavaiheen ohjelman vuosiksi 1981 - 1983. KH-tiedoston tavoitteena on luoda kiinteistön hoitajille menekki-, kustannus -ja ohjetiedosto, kehittää seurantajärjestelmiä ja menekkiarviointijärjestelmiä sekä tehdä tarpeellisia kiinteistönhoidon kehittämisen vaatimia erillisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Ylläpidon suunnitteluperusteet ovat tiedoston laadinnan peruslähtökohtana. Niihin sisältyvät ylläpitonimikkeistön tarkistus ja sen kehittäminen kiinteistökustannusnimikkeistöksi sekä ylläpitoindeksin ja kiinteistön perustietokortin laadinta. Ylläpitomenekkien ja kustannusten seurantamenetelmät antavat mahdollisuudet erityyppisten kiinteistöjen ylläpidon menekki- ja kustannustiedostojen laadintaan. Seurantatulosten avulla voidaan toteuttaa uudisrakennusten käyttötaloudellinen tarkastelu, laatia kiinteistöjen ylläpidon käyttösuunnitelmia ja toteuttaa taloussuunnittelua. Tehtävään sisällytetään ylläpitomenekkien ja -kustannusten tiedonkeruu ja koulutus. Tiedonkeruu tapahtuu jälkilaskennan sekä jatkuvan ja tarkennetun kirjauksen menetelmillä. Lisäksi tiedonkeruuta toteutetaan atk-yhteistyön avulla. Ylläpitokustannusten arviolaskennalla pyritään edistämään uudisrakennuksen suunnittelun taloudellisuutta kehittämällä suunnitelmien käyttötalouden eroja ja suunnitelmaa kuvaavia arviointimenettelyjä sekä olemassa olevan kiinteistökannan energiataloudellisen tilan analysointimenettelyjä. Laiteprojekti tuottaa kiinteistön koneteknillisten laitteiden käyttö- ja huoltoohjeiden laadintaohjekortteja laitevalmistajille. Kortit julkaistaan KH-tiedoston yhteydessä, ja ne seuraavat laitetoimittajien toimittamien laitteiden mukana ylläpitohenkilöstölle. Tiedot palvelevat käytön ohjausta ja suunnittelua. Tehtävään sisällytetään käyttö- ja huolto-ohjekorttien laadintaohjeet, eri laitteille yhtenäisiä käytön ja huollon ohjekortteja sekä aika-arvojen testausta. Tiedoston tiedot ryhmitellään eri tietotasoihin ja -lajeihin nimikkeistön mukaisesti. Tiedostoa käytetään ylläpidon suunnittelussa edistämään kiinteistöjen ylläpidon taloudellisuutta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages79
ISBN (Print)951-38-1368-1
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number65
ISSN0358-5085

Cite this