Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön: Kokemukset koulukohteista

Maarit Haakana, Ulla Soitinaho

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin motivointikeinoja energiansäästön edistämiseksi kunnallisten kiinteistöjen kiinteistönhoidossa. Kokemukset motivointikeinojen soveltuvuudesta käytännön tilanteessa tuovat tietoa laajempien motivointihankkeiden käynnistämistä varten. Kokeilu toteutettiin neljässä helsinkiläisessä koulussa. Motivoinnin kohteena olivat kiinteistönhoitajat, tässä tapauksessa kouluisännät. Koekohteiden kouluisäntien mukaan paras motivointikeino energiansäästöön on henkilökohtainen tulospalkkio. Myös energiansäästöllä säästetyn rahan palauttaminen työyhteisön toimintaan on hyvä motivointikeino, samoin kuukausittaisten palaverien järjestäminen energiansäästöön liittyvistä aiheista kouluisäntien, esimiesten ja rehtoreiden kesken. Yhdessä koulussa kehitettiin motivointikeinoksi tulospalkkiomenettely, jossa palkkion ansaitseminen perustui energian- ja vedensäästöön sekä säästön saavuttamiseksi toteutettuihin kiinteistönhoidon ja kouluhuollon tehtäviin. Neuvontaa, opastusta ja positiivista palautetta kokeiltiin toisessa koulussa. Eräs kouluista toimi case-kohteena, kun laadittiin ehdotus budjetointitavan muuttamisesta energiansäästöön motivoivammaksi. Yksi kouluista oli mukana kiinteistönhoito-organisaationsa tulospalkkiokokeilussa, jossa energiansäästöasiat muodostavat pienen osan palkkion maksukriteereistä. Kokeilussa kehitetty tulospalkkiomenettely oli hyvä keino saada kiinteistönhoito- ja kouluhuoltohenkilöstö motivoitumaan energian säästöön. Kulutukset kokeilukohteessa pienenivät ja osa säästävämmäksi muuttuneista käyttötavoista jäi käyttöön seuranta-ajan jälkeenkin. Jos käytössä on tulospalkkiomenettely, jossa energiansäästön painoarvo on hyvin pieni, ei säästö ole kovin motivoivaa. Positiivisen palautteen antaminen, neuvonta ja opastus sopivat hyvin käytettäväksi energiansäästön motivointikeinoina kunnallisessa kiinteistönhoidossa. Kiinteistönhoitajien työn huomioiminen ja arvostaminen on motivointikeino, jonka vaikutusta ei kannata aliarvioida. Tämän motivointikeinon käyttö on todennäköisesti kunnissa helpompaa kuin rahalliset palkkiot. Budjetointia ehdotetaan muutettavan siten, että se mahdollistaa energiansäästöllä säästetyn rahan jakamisen kiinteistönhoidon ja koulun kesken. Nykyisestä budjettikäytännöstä tulisi lisätä tiedotusta, jotta vältytään energiansäästömotivaatiota laskevilta väärinkäsityksiltä. Helsinkiläisille kouluisännille tehdyn postikyselyn mukaan kiinteistönhoitohenkilöstö on oletettua motivoituneempaa energiansäästöasioissa. Valtaosa kouluisännistä piti energiansäästöä tärkeänä ja uskoi myös voivansa vaikuttaa omalla työllään koulun lämmön- ja sähkönsäästöön. Toimenpide-ehdotuksina muitakin kuntia varten ehdotetaan energiansäästöön liittyvien tulospalkkiomenettelyjen kehittämistä ja kokeilujen käynnistämistä. Budjetointitapoja tulisi muuttaa tai tarkistaa siten, että sekä kiinteistön loppukäyttäjillä että kiinteistönhoitajilla on rahallinen motiivi energiansäästöön. Kiinteistöihin liittyvien budjettien rakenne tulisi selostaa perusteellisesti kiinteistön loppukäyttäjille ja kiinteistönhoitajille. Edellä mainittujen tehtävien käynnistäminen kuuluu taloushallinnon ja kiinteistönhoidon hallinnon henkilöstölle. Kiinteistönhoidon työnjohdon tulisi käynnistää säännöllinen yhteydenpito työnjohdon, kiinteistönhoitajien ja kiinteistön loppukäyttäjien välille, lisätä palautteen antamista työntekijöille ja huolehtia oikeanlaatuisen ja -tasoisen koulutuksen järjestämisestä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Electronic)951-38-5614-3
ISBN (Print)951-38-5613-5
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2001
ISSN1235-0605

Keywords

  • facilities management
  • motivation
  • energy saving
  • energy conservation
  • energy economy
  • personnel
  • buildings
  • building maintenance
  • bonus payments
  • school buildings

Cite this

Haakana, M., & Soitinaho, U. (1999). Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön: Kokemukset koulukohteista. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2001
Haakana, Maarit ; Soitinaho, Ulla. / Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön : Kokemukset koulukohteista. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 59 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2001).
@book{244832f02d3b4911bcc8569a8cd9a395,
title = "Kiinteist{\"o}nhoitohenkil{\"o}st{\"o}n motivointi energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n: Kokemukset koulukohteista",
abstract = "Tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin motivointikeinoja energians{\"a}{\"a}st{\"o}n edist{\"a}miseksi kunnallisten kiinteist{\"o}jen kiinteist{\"o}nhoidossa. Kokemukset motivointikeinojen soveltuvuudesta k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n tilanteessa tuovat tietoa laajempien motivointihankkeiden k{\"a}ynnist{\"a}mist{\"a} varten. Kokeilu toteutettiin nelj{\"a}ss{\"a} helsinkil{\"a}isess{\"a} koulussa. Motivoinnin kohteena olivat kiinteist{\"o}nhoitajat, t{\"a}ss{\"a} tapauksessa kouluis{\"a}nn{\"a}t. Koekohteiden kouluis{\"a}ntien mukaan paras motivointikeino energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n on henkil{\"o}kohtainen tulospalkkio. My{\"o}s energians{\"a}{\"a}st{\"o}ll{\"a} s{\"a}{\"a}stetyn rahan palauttaminen ty{\"o}yhteis{\"o}n toimintaan on hyv{\"a} motivointikeino, samoin kuukausittaisten palaverien j{\"a}rjest{\"a}minen energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n liittyvist{\"a} aiheista kouluis{\"a}ntien, esimiesten ja rehtoreiden kesken. Yhdess{\"a} koulussa kehitettiin motivointikeinoksi tulospalkkiomenettely, jossa palkkion ansaitseminen perustui energian- ja vedens{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n sek{\"a} s{\"a}{\"a}st{\"o}n saavuttamiseksi toteutettuihin kiinteist{\"o}nhoidon ja kouluhuollon teht{\"a}viin. Neuvontaa, opastusta ja positiivista palautetta kokeiltiin toisessa koulussa. Er{\"a}s kouluista toimi case-kohteena, kun laadittiin ehdotus budjetointitavan muuttamisesta energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n motivoivammaksi. Yksi kouluista oli mukana kiinteist{\"o}nhoito-organisaationsa tulospalkkiokokeilussa, jossa energians{\"a}{\"a}st{\"o}asiat muodostavat pienen osan palkkion maksukriteereist{\"a}. Kokeilussa kehitetty tulospalkkiomenettely oli hyv{\"a} keino saada kiinteist{\"o}nhoito- ja kouluhuoltohenkil{\"o}st{\"o} motivoitumaan energian s{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n. Kulutukset kokeilukohteessa pieneniv{\"a}t ja osa s{\"a}{\"a}st{\"a}v{\"a}mm{\"a}ksi muuttuneista k{\"a}ytt{\"o}tavoista j{\"a}i k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n seuranta-ajan j{\"a}lkeenkin. Jos k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} on tulospalkkiomenettely, jossa energians{\"a}{\"a}st{\"o}n painoarvo on hyvin pieni, ei s{\"a}{\"a}st{\"o} ole kovin motivoivaa. Positiivisen palautteen antaminen, neuvonta ja opastus sopivat hyvin k{\"a}ytett{\"a}v{\"a}ksi energians{\"a}{\"a}st{\"o}n motivointikeinoina kunnallisessa kiinteist{\"o}nhoidossa. Kiinteist{\"o}nhoitajien ty{\"o}n huomioiminen ja arvostaminen on motivointikeino, jonka vaikutusta ei kannata aliarvioida. T{\"a}m{\"a}n motivointikeinon k{\"a}ytt{\"o} on todenn{\"a}k{\"o}isesti kunnissa helpompaa kuin rahalliset palkkiot. Budjetointia ehdotetaan muutettavan siten, ett{\"a} se mahdollistaa energians{\"a}{\"a}st{\"o}ll{\"a} s{\"a}{\"a}stetyn rahan jakamisen kiinteist{\"o}nhoidon ja koulun kesken. Nykyisest{\"a} budjettik{\"a}yt{\"a}nn{\"o}st{\"a} tulisi lis{\"a}t{\"a} tiedotusta, jotta v{\"a}ltyt{\"a}{\"a}n energians{\"a}{\"a}st{\"o}motivaatiota laskevilta v{\"a}{\"a}rink{\"a}sityksilt{\"a}. Helsinkil{\"a}isille kouluis{\"a}nnille tehdyn postikyselyn mukaan kiinteist{\"o}nhoitohenkil{\"o}st{\"o} on oletettua motivoituneempaa energians{\"a}{\"a}st{\"o}asioissa. Valtaosa kouluis{\"a}nnist{\"a} piti energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"a} t{\"a}rke{\"a}n{\"a} ja uskoi my{\"o}s voivansa vaikuttaa omalla ty{\"o}ll{\"a}{\"a}n koulun l{\"a}mm{\"o}n- ja s{\"a}hk{\"o}ns{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n. Toimenpide-ehdotuksina muitakin kuntia varten ehdotetaan energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n liittyvien tulospalkkiomenettelyjen kehitt{\"a}mist{\"a} ja kokeilujen k{\"a}ynnist{\"a}mist{\"a}. Budjetointitapoja tulisi muuttaa tai tarkistaa siten, ett{\"a} sek{\"a} kiinteist{\"o}n loppuk{\"a}ytt{\"a}jill{\"a} ett{\"a} kiinteist{\"o}nhoitajilla on rahallinen motiivi energians{\"a}{\"a}st{\"o}{\"o}n. Kiinteist{\"o}ihin liittyvien budjettien rakenne tulisi selostaa perusteellisesti kiinteist{\"o}n loppuk{\"a}ytt{\"a}jille ja kiinteist{\"o}nhoitajille. Edell{\"a} mainittujen teht{\"a}vien k{\"a}ynnist{\"a}minen kuuluu taloushallinnon ja kiinteist{\"o}nhoidon hallinnon henkil{\"o}st{\"o}lle. Kiinteist{\"o}nhoidon ty{\"o}njohdon tulisi k{\"a}ynnist{\"a}{\"a} s{\"a}{\"a}nn{\"o}llinen yhteydenpito ty{\"o}njohdon, kiinteist{\"o}nhoitajien ja kiinteist{\"o}n loppuk{\"a}ytt{\"a}jien v{\"a}lille, lis{\"a}t{\"a} palautteen antamista ty{\"o}ntekij{\"o}ille ja huolehtia oikeanlaatuisen ja -tasoisen koulutuksen j{\"a}rjest{\"a}misest{\"a}.",
keywords = "facilities management, motivation, energy saving, energy conservation, energy economy, personnel, buildings, building maintenance, bonus payments, school buildings",
author = "Maarit Haakana and Ulla Soitinaho",
note = "Project code: R7su00614",
year = "1999",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-5613-5",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2001",
address = "Finland",

}

Haakana, M & Soitinaho, U 1999, Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön: Kokemukset koulukohteista. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2001, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön : Kokemukset koulukohteista. / Haakana, Maarit; Soitinaho, Ulla.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 59 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2001).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön

T2 - Kokemukset koulukohteista

AU - Haakana, Maarit

AU - Soitinaho, Ulla

N1 - Project code: R7su00614

PY - 1999

Y1 - 1999

N2 - Tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin motivointikeinoja energiansäästön edistämiseksi kunnallisten kiinteistöjen kiinteistönhoidossa. Kokemukset motivointikeinojen soveltuvuudesta käytännön tilanteessa tuovat tietoa laajempien motivointihankkeiden käynnistämistä varten. Kokeilu toteutettiin neljässä helsinkiläisessä koulussa. Motivoinnin kohteena olivat kiinteistönhoitajat, tässä tapauksessa kouluisännät. Koekohteiden kouluisäntien mukaan paras motivointikeino energiansäästöön on henkilökohtainen tulospalkkio. Myös energiansäästöllä säästetyn rahan palauttaminen työyhteisön toimintaan on hyvä motivointikeino, samoin kuukausittaisten palaverien järjestäminen energiansäästöön liittyvistä aiheista kouluisäntien, esimiesten ja rehtoreiden kesken. Yhdessä koulussa kehitettiin motivointikeinoksi tulospalkkiomenettely, jossa palkkion ansaitseminen perustui energian- ja vedensäästöön sekä säästön saavuttamiseksi toteutettuihin kiinteistönhoidon ja kouluhuollon tehtäviin. Neuvontaa, opastusta ja positiivista palautetta kokeiltiin toisessa koulussa. Eräs kouluista toimi case-kohteena, kun laadittiin ehdotus budjetointitavan muuttamisesta energiansäästöön motivoivammaksi. Yksi kouluista oli mukana kiinteistönhoito-organisaationsa tulospalkkiokokeilussa, jossa energiansäästöasiat muodostavat pienen osan palkkion maksukriteereistä. Kokeilussa kehitetty tulospalkkiomenettely oli hyvä keino saada kiinteistönhoito- ja kouluhuoltohenkilöstö motivoitumaan energian säästöön. Kulutukset kokeilukohteessa pienenivät ja osa säästävämmäksi muuttuneista käyttötavoista jäi käyttöön seuranta-ajan jälkeenkin. Jos käytössä on tulospalkkiomenettely, jossa energiansäästön painoarvo on hyvin pieni, ei säästö ole kovin motivoivaa. Positiivisen palautteen antaminen, neuvonta ja opastus sopivat hyvin käytettäväksi energiansäästön motivointikeinoina kunnallisessa kiinteistönhoidossa. Kiinteistönhoitajien työn huomioiminen ja arvostaminen on motivointikeino, jonka vaikutusta ei kannata aliarvioida. Tämän motivointikeinon käyttö on todennäköisesti kunnissa helpompaa kuin rahalliset palkkiot. Budjetointia ehdotetaan muutettavan siten, että se mahdollistaa energiansäästöllä säästetyn rahan jakamisen kiinteistönhoidon ja koulun kesken. Nykyisestä budjettikäytännöstä tulisi lisätä tiedotusta, jotta vältytään energiansäästömotivaatiota laskevilta väärinkäsityksiltä. Helsinkiläisille kouluisännille tehdyn postikyselyn mukaan kiinteistönhoitohenkilöstö on oletettua motivoituneempaa energiansäästöasioissa. Valtaosa kouluisännistä piti energiansäästöä tärkeänä ja uskoi myös voivansa vaikuttaa omalla työllään koulun lämmön- ja sähkönsäästöön. Toimenpide-ehdotuksina muitakin kuntia varten ehdotetaan energiansäästöön liittyvien tulospalkkiomenettelyjen kehittämistä ja kokeilujen käynnistämistä. Budjetointitapoja tulisi muuttaa tai tarkistaa siten, että sekä kiinteistön loppukäyttäjillä että kiinteistönhoitajilla on rahallinen motiivi energiansäästöön. Kiinteistöihin liittyvien budjettien rakenne tulisi selostaa perusteellisesti kiinteistön loppukäyttäjille ja kiinteistönhoitajille. Edellä mainittujen tehtävien käynnistäminen kuuluu taloushallinnon ja kiinteistönhoidon hallinnon henkilöstölle. Kiinteistönhoidon työnjohdon tulisi käynnistää säännöllinen yhteydenpito työnjohdon, kiinteistönhoitajien ja kiinteistön loppukäyttäjien välille, lisätä palautteen antamista työntekijöille ja huolehtia oikeanlaatuisen ja -tasoisen koulutuksen järjestämisestä.

AB - Tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin motivointikeinoja energiansäästön edistämiseksi kunnallisten kiinteistöjen kiinteistönhoidossa. Kokemukset motivointikeinojen soveltuvuudesta käytännön tilanteessa tuovat tietoa laajempien motivointihankkeiden käynnistämistä varten. Kokeilu toteutettiin neljässä helsinkiläisessä koulussa. Motivoinnin kohteena olivat kiinteistönhoitajat, tässä tapauksessa kouluisännät. Koekohteiden kouluisäntien mukaan paras motivointikeino energiansäästöön on henkilökohtainen tulospalkkio. Myös energiansäästöllä säästetyn rahan palauttaminen työyhteisön toimintaan on hyvä motivointikeino, samoin kuukausittaisten palaverien järjestäminen energiansäästöön liittyvistä aiheista kouluisäntien, esimiesten ja rehtoreiden kesken. Yhdessä koulussa kehitettiin motivointikeinoksi tulospalkkiomenettely, jossa palkkion ansaitseminen perustui energian- ja vedensäästöön sekä säästön saavuttamiseksi toteutettuihin kiinteistönhoidon ja kouluhuollon tehtäviin. Neuvontaa, opastusta ja positiivista palautetta kokeiltiin toisessa koulussa. Eräs kouluista toimi case-kohteena, kun laadittiin ehdotus budjetointitavan muuttamisesta energiansäästöön motivoivammaksi. Yksi kouluista oli mukana kiinteistönhoito-organisaationsa tulospalkkiokokeilussa, jossa energiansäästöasiat muodostavat pienen osan palkkion maksukriteereistä. Kokeilussa kehitetty tulospalkkiomenettely oli hyvä keino saada kiinteistönhoito- ja kouluhuoltohenkilöstö motivoitumaan energian säästöön. Kulutukset kokeilukohteessa pienenivät ja osa säästävämmäksi muuttuneista käyttötavoista jäi käyttöön seuranta-ajan jälkeenkin. Jos käytössä on tulospalkkiomenettely, jossa energiansäästön painoarvo on hyvin pieni, ei säästö ole kovin motivoivaa. Positiivisen palautteen antaminen, neuvonta ja opastus sopivat hyvin käytettäväksi energiansäästön motivointikeinoina kunnallisessa kiinteistönhoidossa. Kiinteistönhoitajien työn huomioiminen ja arvostaminen on motivointikeino, jonka vaikutusta ei kannata aliarvioida. Tämän motivointikeinon käyttö on todennäköisesti kunnissa helpompaa kuin rahalliset palkkiot. Budjetointia ehdotetaan muutettavan siten, että se mahdollistaa energiansäästöllä säästetyn rahan jakamisen kiinteistönhoidon ja koulun kesken. Nykyisestä budjettikäytännöstä tulisi lisätä tiedotusta, jotta vältytään energiansäästömotivaatiota laskevilta väärinkäsityksiltä. Helsinkiläisille kouluisännille tehdyn postikyselyn mukaan kiinteistönhoitohenkilöstö on oletettua motivoituneempaa energiansäästöasioissa. Valtaosa kouluisännistä piti energiansäästöä tärkeänä ja uskoi myös voivansa vaikuttaa omalla työllään koulun lämmön- ja sähkönsäästöön. Toimenpide-ehdotuksina muitakin kuntia varten ehdotetaan energiansäästöön liittyvien tulospalkkiomenettelyjen kehittämistä ja kokeilujen käynnistämistä. Budjetointitapoja tulisi muuttaa tai tarkistaa siten, että sekä kiinteistön loppukäyttäjillä että kiinteistönhoitajilla on rahallinen motiivi energiansäästöön. Kiinteistöihin liittyvien budjettien rakenne tulisi selostaa perusteellisesti kiinteistön loppukäyttäjille ja kiinteistönhoitajille. Edellä mainittujen tehtävien käynnistäminen kuuluu taloushallinnon ja kiinteistönhoidon hallinnon henkilöstölle. Kiinteistönhoidon työnjohdon tulisi käynnistää säännöllinen yhteydenpito työnjohdon, kiinteistönhoitajien ja kiinteistön loppukäyttäjien välille, lisätä palautteen antamista työntekijöille ja huolehtia oikeanlaatuisen ja -tasoisen koulutuksen järjestämisestä.

KW - facilities management

KW - motivation

KW - energy saving

KW - energy conservation

KW - energy economy

KW - personnel

KW - buildings

KW - building maintenance

KW - bonus payments

KW - school buildings

M3 - Report

SN - 951-38-5613-5

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Haakana M, Soitinaho U. Kiinteistönhoitohenkilöstön motivointi energiansäästöön: Kokemukset koulukohteista. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1999. 59 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2001).