Kiinteistönpidon laadun operationalisointi: Väitöskirja

Timo Lounela

Research output: ThesisDissertationMonograph

Abstract

Laatu määritellään tuotteen tai palvelun kykynä täyttää käyttäjän tarpeet ja odotukset. Toisen, käytännöllisemmän määritelmän mukaan laatu on tuotteen kykyä täyttää sille asetetut vaatimukset. Tutkimuksessa osoitetaan, kuinka käyttäjän tarpeisiin perustuva kiinteistönpidon laatu operationalisoidaan lukuarvoin ilmaistavaksi vaatimustentäyttymis-laaduksi. Lukuarvojen runkona on neliluokkainen laatuluokitus. Tutkimus käsittää kiinteistönpidon laadun määrityksen perusteet sekä sovellusalueena asumispalveluiden laadun. Asumispalveluiden laatuluokitus jatkaa muiden toiminta-alueiden laatuluokitusten sarjaa, jossa aikaisemmin ovat valmistuneet rakenteiden kunnossapidon, viheralueiden ja sisäilmaston laatuluokitus. Asumispalveluiden laatuominaisuuksien määrityksessä kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä täydentää laatutekniikassa yleisiä kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Rakennussuunnittelussa käytetty toimivuusnäkemys ei riitä kiinteistönpidon laatuominaisuuksien määrittelyyn, vaan lisäksi tarvitaan ympäristöpsykologiassa käytettyä vuorovaikutusajattelua, jonka mukaan kiinteistön käyttäjä on vuorovaikutuksessa sekä fyysisen taloympäristön että sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Kiinteistö on sekä rakentamisvaiheen tuloksena syntynyt fyysinen kokonaisuus että kiinteistönpitäjän johtama palveluyritys. Kiinteistönpidon tuotteita voidaan arvioida palveluyrityksen tuotteina. Kiinteistönpidon palvelujärjestelmän laatuominaisuuksista ja kiinteistön käyttäjän ympäristösuhteelle asettamista vaatimuksista muodostetaan viitekehys, joka jäsentää ja selittää laatuominaisuudet. Asumispalveluiden laatuluokitusesimerkki laaditaan Oulun kaupungin vuokrataloista kerätyn empiirisen aineiston pohjalta. Luokitusta arvioidaan kirjallisuudessa esitettyjen kotimaisten ja ruotsalaisten kiinteistönpidon palvelutasotutkimusten perusteella. Laadun käsitemäärittelyt, viitekehys ja laatuluokitusohje muodostavat yhdessä järjestelmän, jonka avulla voidaan yleisesti määrittää sekä luokitella kiinteistönpidon laatuominaisuuksia.
Original languageFinnish
QualificationDoctor Degree
Awarding Institution
 • University of Oulu
Supervisors/Advisors
 • Riihelä, Sakari, Supervisor, External person
Award date29 Nov 1991
Place of PublicationEspoo
Publisher
Print ISBNs951-38-3995-8
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

 • real estate
 • management
 • apartment buildings
 • residential buildings
 • quality
 • real property
 • specifications
 • housing
 • classifications
 • requirements
 • maintenance
 • service contracts

Cite this