Kiinteistönpidon panos-tuotosmallitarkastelut

Timo Aho

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiinteistöt ovat Suomessa merkittävä kansallisvarallisuuden osa. Rakennuspääomakanta oli vuonna 1985 noin 680 mrd. mk ja tilavuus oli 1 300 milj. m3. Rakennuskannan tilavuus on kasvanut viime vuosina noin 4 % vuodessa. Kiinteistönpidon vuotuiset pitokustannukset ovat noin 80 mrd. mk. Tämä on lähes 25 % bruttokansantuotteesta. Yritysten ja koko kansantaloutemme kilpailukyky heikkenee, kun joudumme sijoittamaan rakennuksiin enemmän kuin kilpailijamme. Tehokkaammalla kiinteistönpidolla on säästettävissä merkittävästi resursseja muuhun tuotantotoimintaan. Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena lisätä tietoa kiinteistönpidon kustannusten muodostumisesta, kiinteistöpalvelusten kysynnästä ja kiinteistönpidon kansallisesta kehittämisstrategiasta 1990-luvulla. Kiinteistönpidon tarkastelukehikon erilaisina tasoina olivat kansantalous, toimiala, kiinteistö, rakennus ja sen osat. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä käytettiin panos -tuotosanalyysiä, jota sovellettiin eri tarkastelutasoilla. Ylläpidon rakennuskohtaista tarkastelua varten laaditun panos-tuotosmallia muistuttava kiinteistönpitomalli neljälle kiinteistötyypille. Mallia soveltamalla voidaan tehostaa kiinteistöinvestoinnin elinkaaren tarkkailua ja seurantaa. Kiinteistönpitomallin tuloksia testattiin toteutuneilla vuokratiedoilla. Suomen kiinteistökannan kiinteistönpitokustannusten merkittävin erä on ylläpito, jonka kustannukset ovat 40 %. Koko kiinteistökannan vuotuiset ylläpitokustannukset olivat noin 25 mk/m3 v. 1985. Rakennustyyppien välinen vaihtelu oli huomattavan suuri, 1,9 mk/m3-90 mk/m3 vuodessa. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten tehtäväkohtaiset seurantatulokset osoittivat, että kiinteistötyyppien ylläpitokustannusjakaumat poikkeavat olennaisesti toisistaan. Korot olivat 4 %:n korkokannalla laskettuna 35 % kiinteistönpitokustannuksista. Korkokannan muutos oli voimakkaimmin kiinteistönpitokustannusten tasoon vaikuttava tekijä. Poistojen osuus oli 25 %. Suomen kiinteistökannan vuokratuottojen kriittinen piste oli 61 mk/m3 vuodessa. Asuinkerrostalojen vuokrien nettotuotto oli alhainen, noin 1 % sijoitetulle pääomalle. Asuinkerrostalojen vuokratuotot kattoivat 80 % kustannuksista. Sen sijaan toimistorakennukset tuottivat 5 %:n tuoton sijoitetulle pääomalle v. 1985. Kiinteistönpidon kansantaloudellisia kehittämisvaihtoehtoja analysoitiin Suomen kansantalouden pitkän ajan mallijärjestelmän (FMS:n) avulla. Ylläpitokustannusten säästämisellä ja asuntojen korjausohjelmien toteuttamisella oli selvästi kansantaloutta elvyttävä ja pääomanmuodostusta lisäävä vaikutus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages182
ISBN (Print)951-38-4130-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number782
ISSN1235-0613

Keywords

 • real estate
 • real property
 • maintenance management
 • models
 • economics
 • economic analysis
 • analyzing
 • buildings
 • costs
 • expenses
 • building stock
 • evaluation
 • mathematical methods
 • calculations
 • computation
 • tests

Cite this