Kiinteistöyhteisön tuloslaskelmakaava: Kaavan tarkistaminen hoitokustannusten seurannan kehittämistä varten

Mauri Marttila, Timo Lounela, Arto Pekkala, Reijo Peltola, Sari Äijälä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen lähtökohtana on Kiinteistönhoitotiedoston (KH-tiedosto) neuvottelukunnan aloite yhtenäistää kiinteistöjen ylläpidon kustannuslaskenta sekä nykyaikaistaa ja muuttaa kiinteistöyhteisön kirjanpidon tuloslaskelmakaavan hoitokulujaottelu kustannuslaskentaa tukevaksi. Kiinteistökaavan uusimistehtävä laajeni tutkimuksen kuluessa koskemaan koko tuloslaskelmakaavan rakennetta. Kaavan uusimisessa kiinnitetään huomiota erityisesti tuloslaskennan informatiivisuuteen sekä hoitokulujaottelun tehtäväkeskeisyyteen. Tuloslaskelmakaavan rakennetta ehdotetaan uusittavaksi siten, että kiinteistön hoitoa käsittelevä osa erotetaan osakaskohtaisten lainojen hoitoa ja lainaosuuksia käsittelevästä osasta. Hoitokulujaottelusta esitetään kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon hoitokulujaottelu noudattaa kiinteistönhoitosopimusmallien jakoa, jolloin kiinteistöjen hoitotyön kulut jaetaan kiinteistönhoidon alasopimusten mukaisesti käytölle ja huollolle, ulkoalueiden hoidolle ja siivoukselle.Toisessa vaihtoehdossa työvoimakulut jaetaan kiinteistönhoitonimikkeistön mukaan edellisten lisäksi vielä lämmitykselle, vesihuollolle, sähköhuollolle ja jätehuollolle. Hoitokulujen jaotteluvaihtoehtoja testattiin neljän kiinteistön hoitokuluilla. Kiinteistöistä kaksi oli aravavuokrataloja. Muut kaksi testauskohdetta olivat asunto-osakeyhtiötalo ja koulurakennus. Arvioitaessa kaavavaihtoehtojen soveltuvutta tutkimuksen alussa sovituilla arvostelukriteereillä havaittiin, että molemmilla ehdotetuilla hoitokulujaotteluilla on etunsa. Kiinteistönhoitosopimusmalleja lähempänä oleva hoitokulujen jaotteluvaihtoehto 1 on tutkimuksen mukaan parempi, kun painotetaan erityisesti helppokäyttöisyyttä ja kirjanpidon selkeyttä, mutta se ei täysin täytä tehtäväkeskeisyyden vaatimusta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Print)951-38-3314-3
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number923
ISSN0358-5085

Keywords

  • real estate
  • buildings
  • maintenance costs
  • accounting
  • management

Cite this