Kiintoaineen sedimentoituminen turvetuotannon vesissä

Martti Aho, Kauko Kantola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Turvetuotanto kuormittaa alapuolisia vesistöjä lisäämällä niiden kiintoaine- ia ravinnepitoisuuksia. Kuormituksen vähentämiseksi muutamille turvetuotantoalueille on kaivettu vesihallituksen valvontaohjeen mukaisia laskeutusaltaita, joiden toimivuutta vesiviranomaiset seuraavat. Tässä tutkittiin kiintoaineen sedimentoitumista laboratoriossa virtauksettomien ja virtausaltaiden avulla. Virtausnopeudet olivat lähellä kenttäaltaiden arvoja. Turvetuotannon vesinäytteiden kiintoaineen partikkelikokojakaumat ja sedimentoitumisnopeudet analysoitiin Coulter Counter ZM -partikkelikokoanalysaattorilla. Näytehiukkasten halkaisija vaihteli 1 My m:stä 100 My m:iin: Kiintoaine, jonka halkaisija vaihteli 2 My m: stä 5 My m:iin sisälsi käytännössä noin 55 % laskeutumatonta ainesta. Vastaava osuus oli halkaisija-alueella 5 - 15 My m 17 %, alueella 15 - 30 My m 10 %, alueella > 30 m 0 %. Teoreettinen sedimentoituminen turvetuotantokenttien altaissa laskettiin laboratoriokokeissa saatujen sedimentoitumisnopeuksien perusteella. Tuloksia verrattiin todellisiin virtausolosuhteissa saatuihin tuloksiin laboratoriossa ja kentällä. Koska tutkimuskauden aikana ei esiintynyt suuria valumia, tutkitut näytteet olivat suotovesiä, joiden kiintoainepitoisoudet olivat pienet. Virtaus hidasti sedimentoitumista jo laboratorio-olosuhteissa. Kenttäaltaissa ilmiö oli vielä selvemmin havaittavissa. Laskelmien mukaan ilmiö ei voinut johtua turbulenssista, vaan todennäköisemmin veden epätasaisesta jakaantumisesta altaan tulopäässä. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi kenttäaltaita suunnitellessa. Tuloksista olisi altaiden mitoituksessa enemmän hyötyä, jos tutkittujen vesinäytteiden kiintoainepitoisuudet olisivat olleet suurempia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Print)951-38-2260-5
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number345
ISSN0358-5077

Keywords

  • peat production
  • waste treatment
  • waste water
  • settling basins
  • sedimentation

Cite this