Kirjapainojen tuotantotietojen tilastollinen analyysi: Ohjeita analyysien suorittajalle

Asta Bäck, Mikko Pitkänen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisu on syntynyt projektissa "Tuotantotietojen kehittyneet keruu- ja analyysimenetelmät". Siihen on koottu projektissa sovellettujen tilastollisten menetelmien esittely ja esimerkit graafisen alan aineiston analyyseista näillä menetelmillä. Julkaisun tarkoituksena on kannustaa ja ohjata lukijaa vastaavien analyysien tekemisessä. Julkaisun alussa selostetaan aineiston kokoamiseen liittyviä kysymyksiä ja sen kuvailevan tarkastelun menetelmiä. Tilastollisia menetelmiä esitetään siinä määrin kuin niitä projektissa käytettiin. Tärkein käytetty ja kuvattu menetelmä on regressioanalyysi. Analyyseihin tarvittavan aineiston kokoaminen osoittautui ennakoitua työläämmäksi. Kohdatut ongelmat on listattu, koska ne tuntuivat olevan hyvin yleisiä. Analyysien tekeminen on kuvattu kolmessa tapauksessa. Kustakin tapauksesta on kerrottu käytetty työskentelytapa sekä arvioitu saadut tulokset ja niiden sovellettavuus. Tapaukset olivat seuraavat: 1 ) mitkä tehtävän työn ominaisuudet vaikuttavat materiaalihukan syntyyn kovakantisten kirjojen valmistusprosessissa, 2) mitkä tekijät vaikuttavat rotaatiopainokoneen suorituskykyyn, kun se määritellään nettotuotantonopeutena eli (hyväksyttyä kappaletta) / (ajoaika + ajon aikainen makulatuuriaika) ja 3) mitkä töiden ominaisuudet ja mitkä prosessivaiheet vaikuttavat merkittävimmin kirjatuotannon läpimenoaikoihin. Analyysien tekemisessä käytettiin sekä taulukkolaskenta- että tilastollista ohjelmaa. Eri ohjelmatyyppien soveltuvuutta tehtyihin analyyseihin on arvioitu saatujen kokemusten perusteella tekemättä kuitenkaan eri ohjelmien systemaattista vertailua. Tuotannosta kertyvä tieto ei monilta osin ole normaalijakautunutta, mikä on otettava huomioon tilastollisia menetelmiä sovellettaessa ja tuotantoa kuvaavia tunnuslukuja valittaessa. Julkaisun liitteessä 1 on vertailtu muutaman esimerkin avulla eri tunnuslukujen soveltuvuutta kuvaamaan erilaisia graafisen alan tuotantoon liittyviä ominaisuuksia ja suorituskykyarvoja.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages62
  ISBN (Print)951-38-4908-2
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1753
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • statistics
  • statistical analysis
  • methods
  • printing
  • graphic arts
  • printers (data processing)
  • production
  • data
  • analyzing
  • instructions

  Cite this