Kiskon pinnan vaikutus raideliikennemelun laskentamallin lähtöarvoihin

Translated title of the contribution: Effect of the surface of the rail on the reference values of the rail traffic noise prediction method

Raimo Eurasto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhteispohjoismaisen raideliikennemelun laskentamallin uudistamistyön yhteydessä tehtiin junamelun mittauksia kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) tekemien junamelun mittausten analyysi ja junameluun liittyvien parametrien määrittäminen ovat osoittaneet puutteita laskentamallin sisältämissä parametreissa. Raideliikennemelun laskentamalli perustuu oletukseen, että junan pyörien ja kiskon välisestä kosketuksesta syntyvä melu on junamelun pääasiallisin melulähde. Koska melu syntyy kahden pinnan kosketuksesta, on selvää, että pintojen ominaisuudet vaikuttavat sekä syntyvän melun äänitasoon että taajuusjakautumaan. Laskentamallissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon esimerkiksi kiskon pinnan kuntoa, vaan laskennassa oletetaan kiskon olevan kohtalaisen hyväkuntoisen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kiskon pinnan junan meluemissioon aiheuttamia vaikutuksia. Aluksi selvitettiin teoreettisesti kiskon pinnan mahdollisia meluemissiota kasvattavia ominaisuuksia ja vikoja. Sitten tutkittiin mittausaineiston avulla, olisiko laskentamalliin lisättävä kiskon pinnan kunnon huomioon ottava korjaus. Lopuksi tehtiin ehdotus laskentamalliin liitettäväksi kiskokorjaukseksi, joka määritettiin sekä oktaavikaistoittain laskentamallin uudistamisessa käytettyjen periaatteiden mukaisesti että A-painotettuna.
Translated title of the contributionEffect of the surface of the rail on the reference values of the rail traffic noise prediction method
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages31
ISBN (Print)951-38-4874-4
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1719
ISSN1235-0605

Keywords

  • noise (sound)
  • railroads
  • computation
  • calculations
  • methods
  • railroad tracks
  • surfaces
  • models
  • measurement
  • trains

Cite this