Kivihiilen korvaaminen biomassoilla yhteistuotannon pölypolttokattiloissa

Martti Flyktman, Janne Kärki, Markus Hurskainen, Satu Helynen, Kai Sipilä

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tässä työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä on esitelty tekniset mahdollisuudet kivihiilen korvaamiseen yhteistuotannon pölypolttokattiloissa erityyppisillä biomassoilla (sahanpuru, metsähake, peltobiomassat) ja niistä valmistetuilla kiinteillä, nestemäisillä tai kaasumaisilla jalosteilla, kuten pelleteillä, bioöljyillä, biohiilellä ja bioperäisellä maakaasulla. Kivihiilen vuotuinen käyttö kuudessa kaupungissa sijaitsevissa kattiloissa on ollut 14 TWh. Laitosten mahdollisuudet ja kustannukset kivihiilen korvaamisessa vaihtelevat erittäin paljon, samoin kuin biomassapolttoaineiden saatavuus ja hinta vaihtelevat suuresti eri paikkakunnilla. Tutkimuksessa arvioitiin, että kivihiilen käyttöä voidaan vähentää vuoteen 2015 mennessä noin 6 TWh korvaamalla sitä biomassoilla. Käyttöä vähentää tulevien jätteenpolttolaitosten ja suunnitteilla olevien monipolttolaitosten valmistuminen. Pellettejä voitaisiin ottaa nopealla aikataululla käyttöön jalosteille suunnatuilla sähkön tuotantotuilla arviolta yli 0,5 TWh. Biohiilen ja pyrolyysiöljyn käyttöönotto edellyttäisi myös investointi-avustusta ensimmäisiin tuotantolaitoksiin. Uuden teknologian investointiavustuksilla kaasuttimiin tai erillisiin biomassan syöttölinjoihin metsähakkeen käyttö voisi nousta arviolta 2 TWh:iin, ja näissä voitaisiin hyödyntää myös peltobiomassoja luokkaa 0,5 TWh. Nykyhinnoilla sähkön tuotantotuen vuotuinen lisätarve jalosteille ja peltobiomassoille olisi 10 miljoonan euron tasolla ja investointiavustusten tarve yhteensä 80 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Tällöin uuden teknologian linjauksia ja vaihtoehtoja tulisi tarkistaa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages198
ISBN (Electronic)978-951-38-7779-8
Publication statusPublished - 26 Sep 2011
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2595
ISSN1235-0605

Keywords

 • Agr obiomass
 • Bioenergy
 • Biofuels
 • Biogas
 • Biomass
 • Coal
 • Cogeneration
 • Combustion
 • District heating
 • Energy
 • Energy production
 • Environmental impacts
 • Forest chips
 • Gasification
 • Pellet
 • Renewable energy
 • Socio-economic factors
 • Torrefacti on

Cite this