Kivihiilen korvaaminen biomassoilla yhteistuotannon pölypolttokattiloissa

Martti Flyktman, Janne Kärki, Markus Hurskainen, Satu Helynen, Kai Sipilä

  Research output: Book/ReportReport

  1 Citation (Scopus)

  Abstract

  Tässä työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä on esitelty tekniset mahdollisuudet kivihiilen korvaamiseen yhteistuotannon pölypolttokattiloissa erityyppisillä biomassoilla (sahanpuru, metsähake, peltobiomassat) ja niistä valmistetuilla kiinteillä, nestemäisillä tai kaasumaisilla jalosteilla, kuten pelleteillä, bioöljyillä, biohiilellä ja bioperäisellä maakaasulla. Kivihiilen vuotuinen käyttö kuudessa kaupungissa sijaitsevissa kattiloissa on ollut 14 TWh. Laitosten mahdollisuudet ja kustannukset kivihiilen korvaamisessa vaihtelevat erittäin paljon, samoin kuin biomassapolttoaineiden saatavuus ja hinta vaihtelevat suuresti eri paikkakunnilla. Tutkimuksessa arvioitiin, että kivihiilen käyttöä voidaan vähentää vuoteen 2015 mennessä noin 6 TWh korvaamalla sitä biomassoilla. Käyttöä vähentää tulevien jätteenpolttolaitosten ja suunnitteilla olevien monipolttolaitosten valmistuminen. Pellettejä voitaisiin ottaa nopealla aikataululla käyttöön jalosteille suunnatuilla sähkön tuotantotuilla arviolta yli 0,5 TWh. Biohiilen ja pyrolyysiöljyn käyttöönotto edellyttäisi myös investointi-avustusta ensimmäisiin tuotantolaitoksiin. Uuden teknologian investointiavustuksilla kaasuttimiin tai erillisiin biomassan syöttölinjoihin metsähakkeen käyttö voisi nousta arviolta 2 TWh:iin, ja näissä voitaisiin hyödyntää myös peltobiomassoja luokkaa 0,5 TWh. Nykyhinnoilla sähkön tuotantotuen vuotuinen lisätarve jalosteille ja peltobiomassoille olisi 10 miljoonan euron tasolla ja investointiavustusten tarve yhteensä 80 miljoonaa euroa vuoteen 2015 mennessä. Tällöin uuden teknologian linjauksia ja vaihtoehtoja tulisi tarkistaa.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages198
  ISBN (Electronic)978-951-38-7779-8
  Publication statusPublished - 26 Sept 2011
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2595
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • Agr obiomass
  • Bioenergy
  • Biofuels
  • Biogas
  • Biomass
  • Coal
  • Cogeneration
  • Combustion
  • District heating
  • Energy
  • Energy production
  • Environmental impacts
  • Forest chips
  • Gasification
  • Pellet
  • Renewable energy
  • Socio-economic factors
  • Torrefacti on

  Cite this