Kivihiilituhkan liukenevuus veteen

Eeva Panula-Nikkilä, Martti Äijälä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kivihiilen tuhkasta mitattiin tuhkanpoistossa huuhteluveteen liukenevien aineiden määrä ja tuhkan laskeutuvuus. Tavoitteena oli selvittää, sopiiko tuhkan huuhteluvesi johdettavaksi asumajätevedenpuhdistamolle. Liuenneiden aineiden määrää verrattiin yleiseen viemäriverkostoon johdettaville teollisausjätevesille annettuihin suositusarvoihin. Tuhkat olivat 3 MW leijukerroskattilasta. Tuhkalaadut olivat amerikkalaisen kivihiilen tuhka sekä kaksi tsekkiläisen kivihiilen tuhkaa, toinen ilman kalkkilisäystä ja toinen kalkkia kattilaan syötettsessa (Ca/S~1 ) . Liuenneiden aineiden määrä ylitti suositusarvot vain pH:n, lyijyn (Pb) ja sulfaatin (SO4-2) (molemmat tsekkiläiset tuhkat) sekä fluorin (F) (amerikkalainen tuhka) osalta. Lyijypitoisuus ylittyy vain, jos lietettä käytetään viherrakentamisessa tai lannoituksessa. Biologiselle puhdistamolle annettu lyijypitoisuuden suositusarvo ei ylity. Mm. kuparin (Cu), nikkelin (Ni), kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) sekä eräät magnesium (hIg), kromin (Cr), arseenin (As) ja seleenin (Se) pitoisoudet olivat alle toteamisrajan. Kaikki tuhkat laskeutuivat suhteellisen helposti. Staattisissa olosuhteissa liete laskeutui lopulliseen tilavuuteensa alle tunnissa. Jaksoittaisessa tuhkanpoistossa ei pitäisi esiintyä ongelmia, jos huuhteluiden väli on 20 - 30 min. Osa tuhkasta jää kellumaan veden pinnalle, ja se on poistettava erikseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-2726-7
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number451
ISSN0358-5077

Keywords

  • coal
  • ashes
  • flushing
  • water analysis

Cite this