Kivihiiltä turvetta ja öljyä käyttävien lämpövoimaloiden päästöselvitys

Translated title of the contribution: Emission inventory of coal, peat and oil-fired power plants

Veijo Pohjola, Matti Hahkala, Erkki Häsänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mitattiin kahdeksan joko kivihiiltä, turvetta tai raskasta polttoöljyä käyttävän lämpövoimalaitoksen SO2, NOx- ja pölypäästöt sekä raskasmetallien ja radioaktiivisten alkuaineiden päästöt. Lisäksi mitattiin yhdessä kivihiiltä ja kolmessa turvetta käyttävässä laitoksessa PAH-päästöt sekä yhdessä turvelaitoksessa seuraavat päästöt:kokonaishiilivety, aldehydit, bentseeni, tolueeni, ksyleeni ja höyrymuodossa oleva lyijy, kadmium ja elohopea. Myös savukaasujen mutageenisuutta tutkittiin yhdessä kivihiiltä, yhdessä öljyä ja kolmessa turvetta käyttävässä laitoksessa. Näytteitä otettiin polttoaineesta ja pohja- ja lentotuhkasta, joista analysoitiin alkuaineet. Pitkällä aikajaksolla seurattiin maahan tuotavan kivihiilen ja raskaan polttoöljyn sekä tuotetun turpeen alkuainepitoisuuksia. Mittaus- ja analyysitulosten perusteella laskettin öljyä, kivihiilen ja turpeen polton ominaispäästöt Suomessa v. 1980. Lisäksi laskettiin polttoaineen sisältämien alkuaineiden massavirrat kattilassa, tarkasteltiin alkuaineiden käyttäytymistä palamisprosessissa ja laskettiin pölynerottimien pölyn ja eri alkuaineiden erotustehokkuudet. Tulosten perusteella SO2-ominaispäästöt polttoaine-energiaa kohti ovat öljynpoltossa 2 - 3 -kertaiset kivihiilen polttoon ja 6 - 9 -kertaiset turpeen polttoon verrattuna. Typen oksidien ominaispäästöt ovat kivihiilen poltossa keskimäärin 2-kertaiset turpeenpolttoon ja 3-kertaiset öljynpolttoon verrattuna. Pölyn ominaispäästöt ovat kivihiilen poltossa n. kolme kertaa suuremmat kuin turpeenpoltossa. Öljynpolton pölypäästöt ovat n. puolet kivihiilen polton päästöistä, kun pölynerotustehokkuus on kivihiilen poltossa 99 %. Raskasmetallien ominaispäästöt ovat suurimmat kivihiilen poltossa lukuun ottamatta vanadiinia ja nikkeliä, joiden ominaispäästöt ovat suurimmat öljynpoltossa. PAH-päästöt ovat kutakuinkin samansuuruiset sekä kivihiiIen että turpeen poltossa. Lievää mutageenisuutta todettiin kivihiili- ja turvelaitosten savukaasuissa.
Translated title of the contributionEmission inventory of coal, peat and oil-fired power plants
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
ISBN (Print)951-38-1883-7
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number231

Keywords

  • fossil fuels
  • coal
  • peat
  • fuel oil
  • thermal power plants
  • emission, air pollution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Emission inventory of coal, peat and oil-fired power plants'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this