Kohti alueellisesti juurrutettua teknologiaennakointia: Päijät-Hämeen klusteristrategiaan sovitettu ennakointiprosessi

Toni Ahlqvist, Tuomo Uotila, Vesa Harmaakorpi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ennakointitoiminnalla on merkittävä rooli innovaatiotoiminnan tukemisessa ja purettaessa esim. alueellisessa kehityksessä esiintyvää polkuriippuvuutta. Ennakointitoiminnan yhtenä haasteena on kuitenkin useissa tutkimuksissa mainittu se, että ennakoinnin tuloksia ei riittävässä määrin kyetä hyödyntämään alueellisessa päätöksenteossa. Tässä julkaisussa tarkastellaan tapoja toteuttaa alueellista teknologiaennakointia sekä myös pohditaan tapoja, joilla teknologian ennakointitoiminnan tuottamaa tietoainesta voidaan jalkauttaa alueelliseen innovaatiojärjestelmään tukemaan alueella toteutettavia innovaatioprosesseja. Esimerkkitapauksena kuvataan Päijät-Hämeessä 2005 toteutettu alueellinen teknologian ennakointiprosessi, jonka lähtökohtana toimi alueella elinkeinopolitiikan kehittämisen pohjaksi laadittu alueellinen klusteristrategia. Siinä alueen elinkeinotoiminnan kehittämisen kärkiklustereiksi on nostettu ympäristö-, vilja-, puu- ja asumis- sekä mekatroniikkaklusterit. Julkaisussa arvioidaan Delfoi-menetelmän avulla kolmen geneerisen teknologia-alan kehitystä (ICT, nano- ja bioteknologia). Teknologia-alojen tulevaisuutta koskevat arviot kytketään alueen klusteristrategiaan. Tarkastelu toteutetaan hyödyntäen avainteknologia-aloihin liittyviä ns. teknologiasignaaleja, jotka on kerätty käyttäen lähteenä pääasiassa MIT Technology Review -lehteä. Asiantuntija-arvioista on myös yhteenvedonomaisesti syntetisoitu tarkasteltavia teknologioita hyödyntäviä potentiaalisia sovellusaihioita, jotka ryhmiteltiin seuraavasti: ubiikit informaatioteknologiat, terveydenhuolto, nanosovellukset, funktionaaliset materiaalit, materian prosessointi, sensoriteknologiat ja hybriditeknologiat. Julkaisun lopuksi käsitellään alueelliseen teknologian ennakointiin liittyviä kehittämis- ja jatkotutkimustarpeita ja luonnostellaan alustavia toimintamalliehdotuksia, joiden avulla ennakointityöskentelyllä kerättyä tietoainesta kyetään nykyistä paremmin hyödyntämään alueellisissa innovaatioprosesseissa. Tarkasteltava alueellinen teknologian ennakointiprosessi on osa laajempaa, Päijät-Hämeessä toteutettavaa alueellisten innovaatioympäristöjen tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelman toteuttamista johtaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikkö.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Electronic)978-951-38-7080-5
ISBN (Print)978-951-38-7079-9
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Publications
Number667
ISSN1235-0621

Keywords

  • regional foresight
  • embedded foresight
  • technology foresight
  • technology signals
  • cluster
  • cluster strategy
  • region of Päijät-Häme
  • regional innovation activities

Cite this