Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa: Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Sanna Marttinen, Olli Venelampi, Antti Iho, Kauko Koikkalainen, Eeva Lehtonen, Sari Luostarinen, Kimmo Rasa, Minna Sarvi, Elina Tampio, Eila Turtola, Kari Ylivainio, Juha Grönroos, Jussi Kauppila, Jari Koskiaho, Helena Valve, Jutta Laine-Ylijoki, Raija Lantto, Anja Oasmaa, Malin zu Castell-Rüdenhausen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.

  Raportissa ehdotetaan mm. ravinteiden käytön ohjauskeinojen kokonaisuudistusta, jossa luotaisiin yleinen kaikkea viljelyä ja lannoittamista koskeva säädös esim. nitraattiasetusta kehittämällä. Samalla luovuttaisiin ympäristökorvausjärjestelmän nykyisenkaltaisesta ravinteiden käytön ohjauksesta ja selkeytettäisiin eläinsuojan ympäristöluvan roolia ja suhdetta yleiseen normiohjaukseen. Ohjauksen tueksi luotaisiin peltolohkokohtainen ravinnetietokanta.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherNatural Resources Institute Finland
  Number of pages45
  ISBN (Print)978-952-326-436-6, 978-952-326-437-3
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLuonnonvara- ja biotalouden tutkimus
  Volume45/2017
  ISSN2342-7647

  Cite this