Komposiittien ultraäänitestaus

Pentti Kauppinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Komposiittien ultraäänitestaukseen käytettävät menetelmät perustuvat pääasiassa äänenvaimenemisen tai etenemisnopeuden muutoksen mittaamiseen. Materiaalivikojen etsimiseen voidaan käyttää myös samoja menetelmiä kuin metallien testauksessa, mutta komposiittimateriaalin heterogeenisuudesta ja erilaisista vaurioitumismekanismeista johtuen pienten yksittäisten vikojen havaitseminen ei yleensä ole näillä menetelmillä mahdollista. Käytännön testaukset suoritetaan usein upotustekniikalla ja tulos esitetään ultraäänen vaimennukseen tai etenemisnopeuden muutokseen perustuvana C-kuvana. Huokoset, delaminaatiot ja säröt havaitaan niiden mainittuihin parameteihin aiheuttaman muutoksen perusteella. Komposiittimateriaalien karakterisointiin käytetään myös ultraäänentaajuusanalyysiin perustuvaa ultraäänispektroskopiaa ja menetelmää, jossa mitataan materiaalista takaisin siroavaa ultraäänienergiaa. On myös tutkittu ultraäänellä simuloidun akustisen emission käyttöä materiaalin lujuuden määrittämiseen. Menetelmällä on saatu hyviä tuloksia mm. iskuvaurioiden aiheuttaman lujuuden heikkenemisen arvioinnissa. Tulokset on kuitenkin saatu laboratorio-olosuhteissa ja vain tietyllä materiaalilla, joten menetelmän laajempi käyttö on edelleen selvittämättä. Tässä kirjallisuustutkimuksessa on esitetty tärkeimmät komposiittien testaukseen käytettävät ultraäänimenetelmät. Materiaalivikojen havaitsemiseen käytettävien menetelmien lisäksi on esitelty menetelmiä, joilla voidaan suoraan arvioida materiaalin lujuutta ja erilaisten vaurioiden vaikutusta lujuuteen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
ISBN (Print)951-38-3331-3
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number942
ISSN0358-5085

Keywords

  • ultrasonic tests
  • composite materials

Cite this