Kompostoinnin biotekniikka ja laitteet

Kari Hänninen, Hanna Huotari, Heikki Malinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kompostointiprosessiin vaikuttavia merkittävimpiä tekijöitä ja olemassa olevia käytännön ratkaisuja. Työssä selvitetään uusinta tietoa kompostoinnin biotekniikasta, prosessin seuranta ja laadunmääritysparametreistä kompostointilaitteista ja laitoksista ja kompostoinnin merkityksestä jätehuollossa yleensä ja joidenkin maiden kohdalta erikseen. Kompostoinnin merkitys jätehuollossa ja sitä kautta kompostoinnin tutkimus ja laitekehitys ovat voimakkaasti kasvaneet viime vuosina. Koti ja maatalouskompostointiin tarvittava kansanomainen tekniikka on kokemusperäisen tiedon soveltamisen myötä kehittynyt suurten kompostointilaitosten pitkälle kehittyneeksi tekniikaksi. Kompostoinnin onnistuminen riippuu kompostissa toimivien mikrobien hyvinvoinnista, niiden ravinne ja ympäristövaatimusten huomioonottamisesta. Muuttamalla ravinne ja ympäristöolosuhteita kompostointia voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Kompostoinnille on tyypillistä, että jätteen laatu vaihtelee paljon ja prosessi etenee epätasaisesti. Tämä vaikeuttaa prosessin seuraamista ja lopputuotteen standardoimista. Usein laatu on kynnyskysymys kompostoinnin mielekkyydelle. Lopputuotteen laatua koskevat standardit ovat monissa maissa, kuten Suomessa, vasta valmisteilla. Kompostointilaitteiden kohdalla kehitys on ollut varsin nopeata. Uusimman tiedon laitteista saa yritysten esitteistä. Ulkona tapahtuvasta aumakompostoinnista pyritään Keski Euroopassa siirtymään suljettuihin tiloihin. Pyrkimys tuottaa korkealaatuista kompostia on johtamassa siihen, että yhä enemmän kompostoidaan erilliskerättyä biojätettä. Kehittyneen teknologian lisäksi yhteiskunta tarvitsee avukseen hyvin informoituja kansalaisia suorittamaan orgaanisen aineksen erilliskeräystä. Kompostoinnin sujuvuuden kannalta yhteistyö ja jatkuva yhteydenpito jätteen tuottajien, kompostoijien ja kompostin käyttäjien välillä on tärkeää. Orgaanisen jätteen erottelulla ja kompostoinnilla on myönteinen vaikutus jätehuoltoon. Erottelulla parannetaan muun hyödynnettävän jätteen käsittelymahdollisuuksia. Kaatopaikkojen kuormitukset ja haitalliset vaikutukset pohjavesiin vähenevät. Jätteestä saadaan kompostoimalla hyödynnettävä tuote.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages81
ISBN (Print)951-38-4184-7
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1371
ISSN1235-0605

Keywords

  • composting
  • biotechnology
  • microbial degradation
  • humidity
  • acidity
  • temperature
  • process control
  • reactors
  • waste management

Cite this