Konepajateollisuuden ympäristöhaittojen vähentäminen

Translated title of the contribution: Minimization of environmental impacts of machine shop industry

Hannele Tonteri, Ulla-Maija Mroueh, Hannu Nykänen, Marko Liimatainen, Esa Mäkelä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Konepajateollisuuden toimialakohtaisella ympäristönsuojeluselvityksellä pyrittiin saamaan yleiskuva kunkin toimialan ympäristökuormituksesta sekä selvittämään joihinkin ympäristön kannalta ongelmallisimpiin alueisiin keskittyen käytettävissä ja näköpiirissä olevia ymparistöhaittojen rajoittamismahdollisuuksia. Julkaisussa arvioidaan alalla lähivuosina tapahtuvan kehityksen vaikutuksia ympäristökuormitukseen ja esitetään ehdotuksia tuotannollisista ja teknisistä toimenpiteistä ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Selvityksessä keskitytään ns. perinteiseen konepajateollisuuteen, jolloin elektroniikka- ja instrumenttitekninen teollisuus jäävät pääosin tutkimusalueen ulkopuolelle. Konepajateollisuutta käsitellään laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat myos valimot ja pintakäsittelylaitokset. Keskeisiä ongelma alueita ovat valimot, työstöprosessit ja pintakäsittely. Valimoissa tärkeimpiä tavoitteita ovat energiankulutuksen seka ilmaan joutuvien päästöjen ja valimohiekkajätemäärien vähentäminen. Työstössä on pyrittävä minimoimaan työstöjätteen määrä sekä vähentämään työstönesteiden käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Pintakäsittelyssä käytetään runsaasti haitallisia kemikaaleja, joita joutuu sekä vesiin että ilmaan. Siinä tulevaisuuden tavoitteeksi on asetettava suljetut prosessit, joista poistetaan vain niihin joutuvat epäpuhtaudet.
Translated title of the contributionMinimization of environmental impacts of machine shop industry
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Print)951-38-4378-5
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1484
ISSN1235-0605

Keywords

  • machine shops
  • foundries
  • metal working
  • metal finishing
  • environmental pollution control
  • water pollution
  • air pollution
  • wastes
  • reduction
  • energy saving

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Minimization of environmental impacts of machine shop industry'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this