Korjattavan julkisivun mittaus

Translated title of the contribution: Measurement of a building facade for repairs

Matti Lanu

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkisivujen kosketuksettomia mittausmenetelmiä arvioinut tutkimusryhmä ehdotti koemittauksen toteuttamista, sillä arviota menetelmien käyttökelpoisuudesta ei voi tehdä ilman käytännön kokeilua. Arviot mittauksen onnistumisesta, menetelmän soveltuvuudesta ja kustannusvaikutuksista olivat kokeilulta odotettavat keskeiset tulokset. Kokeiltavaksi valittiin fotogrammetrinen DVP-menetelmä, johon tarvittavat kuvaparit tuotettiin digitaalikameralla. Kameraksi valittiin Canon ION RC-560, jonka hinta on noin 20 000 mk. Mittaus tehtiin DVP-työasemalla. Käytetyn laitteiston prosessori oli 486-tyyppiä, kellotaajuus 66 Mhz ja keskusmuistin koko 16 MB. Tällaisen perustietokoneen hinta on alle 10 000 mk. Työskentelyä varten tarvitaan ohjelmisto ja näyttölaite, joiden yhteishinta on noin 130 000 mk. Mittauskohteeksi valittiin helsinkiläinen asunto-osakeyhtiö. Yhtiö koostuu kahdesta L-muotoon asetetusta kolmikerroksisesta asuintalosta, joiden pituudet ovat 47 metriä ja 27 metriä. Talojen korkeus on 12 metriä. Pääasiallinen julkisivumateriaali on rapattu, höyrykarkaistu kevytbetoni. Ikkunat ovat nauhaikkunoita ja osa parvekkeista on sisäänvedettyjä ja osa ulostyönnettyjä. Kohde edustaa hyvin korjattavia taloja ja muutostöissä oli suunniteltu käytettäväksi esivalmisteisia osia. Mitattaviksi asioiksi sovittiin nurkkapisteet, tasomaisuus ja linjojen suoruus. Mittaukset ja kuvaukset tehtiin 18.4. - 19.4.1995. Vain pidemmän talon julkisivut mitattiin. Keskeiset työvaiheet olivat signaalimerkkien asennus seinille, runkoverkon merkitseminen ja mittaus takymetrillä, seinillä olevien signaalipisteiden mittaus takymetrillä, kuvaus digitaalikameralla ja kuvaus tarkkuuskameralla vertailua varten. Työaikaa työmaalla kului noin 41 tuntia. Tähän on laskettu mukaan kuvien digitointi ja kehitys. Ulostyönnetyistä parvekkeista jäi osia kuvien ulkopuolelle, koska digitaalikameran kuva-ala on ahdas. Kasvillisuus aiheutti myös hankaluuksia. Virheiden aiheuttamaa lisäystä työaikaan ei ole huomioitu. Toisaalta kuvaus voidaan tehdä käsivaralta, jolloin kuvaaminen ja telineillä kiipeily on nopeaa. Runkoverkon ja signaalien mittaus on suurin yksittäinen työvaihe. Signaalimerkkien kiinnittäminen korkealle on hankalaa. Mittaus DVP-työasemalla sekä tiedonsiirron kokeilut tehtiin diplomityön osana kesän 1995 aikana. Kuvatun neljän julkisivun mittaus vei aikaa 21 tuntia. Mittaustyö edellyttää henkilöä, jolla on hyvä stereonäkökyky. Työskentely laitteistolla on havainnollista, ja kokenut operaattori suorittaa työn nopeasti ja virheettömästi. Syntyneen julkisivumallin tarkkuus on noin 1:1000, mikä tarkoittaa noin 10 mm julkisivussa. Arvoa on mahdollista parantaa mm. kuvausetäisyyttä pienentämällä tai tarkemmalla kameralla. Nämä toimenpiteet lisäävät kuitenkin joko työmäärää tai laitteistokustannuksia. Toisaalta työn alussa asetettua tarkkuutta 1 - 5 mm on arvosteltu; saneerattavassa seinäpinnassa on harvoin näin tarkkoja yksityiskohtia. Tiedonsiirrossa AutoCad-ohjelmaan havaittiin hankaluuksia, jotka korostavat vaatimusta, että mittaajan tulisi tuntea rakennusten julkisivun suunnittelu ja erityisesti asiakkaana toimivan valmistavan yrityksen suunnittelujärjestelmät. Syntynyt julkisivumalli arvioidaan riittäväksi suunnittelun lähtöaineistoksi. Mallia voi tarkentaa täydentämällä mittauksia työasemalla. Stillvideon käyttämisestä aiheutuva työmäärä vaikuttaa koekohteen valossa siedettävältä. Kokonaistyöaikaa kului noin 60 tuntia. Mitattua seinäneliötä kohden työkustannuksien voidaan laskea olevan noin 11 mk/m2. Telineiden, portaiden ja vastaavien varusteiden vuokra neliötä kohden on arvioitu noin 0,50 mk/m2. Tämä arvo voi korkeissa kohteissa kasvaa huomattavasti, jos tarvitaan autonosturia tai vastaavaa.
Translated title of the contributionMeasurement of a building facade for repairs
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages28
ISBN (Print)951-38-4962-7
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1767
ISSN1235-0605

Keywords

 • buildings
 • facades
 • external walls
 • measurement
 • repairs
 • machine vision
 • measuring methods
 • methods
 • renovation
 • cameras
 • feasibility

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Measurement of a building facade for repairs'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this