Korjauskonsepti: Korjausrakentamisella asunto kaikkiin elämänvaiheisiin

Ulpu Tiuri, Asko Sarja, Juhani Laine

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Suomessa tullaan lähivuosina korjaamaan asuntorakentamisen määrällisinä huippuvuosina 1960- ja 1970-luvuilla tuotettua rakennuskantaa. Pääosa tästä rakennuskannasta sijaitsee lähiöissä, joiden rakentamistapa perustuu melko samankaltaisiin teollisiin rakennusjärjestelmiin. Lähiö-asunnot rakennettiin aikanaan sopimaan enemmistölle ja kaupunkeihin muuttaville nuorille perheille. Ne eivät sellaisenaan enää pysty vastaamaan arvojen ja elämäntyylien erilaistumisen mukanaan tuomiin yhä yksilöllisempiin asumisvaatimuksiin. Pienten asuntokuntien lisäänty-minen, uusperheet, tarpeiden muuttuminen perheen elinkaaren mukana ja etätyöskentely lisäävät asumisratkaisujen monipuolistamisen tarvetta. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan uusia asumiseen ja vanhusten hoitoon liittyviä tarpeita. Kotona asumisen mahdollisuudet ovat osaltaan riippuvaisia asunnon, rakennuksen ja ulkotilan ominaisuuksista. Taloudellisesti ei ole mahdollista korjata koko rakennuskantaa kaikille erityisryhmille sopiviksi. Siksi tarvitaan ratkaisuja, jotka helpottavat asunnon muuttamista ja täydentämistä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin soveltuvaksi sekä käyttökelpoiseksi myös toimintarajoitteisille ja liikkumisesteisille. Ratkaisunäkökulmana on avoimen rakentamisen periaate, jossa toisistaan poikkeaviin käyttäjätarpeisiin vastataan asunnon muunneltavilla ja täydentävillä osilla. Painopiste on sellai-sissa korjaus- ja perusparannusmenetelmissä, joilla voidaan helpottaa kerrostaloasuntojen myöhempää muuttamista erilaisiin asumisvaatimuksiin soveltuviksi kulloisenkin asukkaan tarpeiden mukaan. Korjausta tarvitaan myös asuntojen nykyaikaistamiseen. Tavoitteena on rakennusosien teknisen elinkaaren ja toisaalta asumisen toiminnallisen ja sosiaalisen elinkaaren yhteensovittaminen. Tuloksina esitetään korjauskonseptin lähtökohdat, tekninen systematiikka, ratkaisumallit ja niiden kustannus- ja tuotantotietoja. Lähiökerrostalon korjauskonseptia soveltaen porrashuoneet ja yhteistilat voidaan korjata kaikille sopiviksi sekä asunnot erilaisille asuntokunnille joustavasti tulevaisuuden vaihtuviin tarpeisiin muuntuviksi. Korjauskonseptin suunnittelumalleja ja tuotesovellutuksia on tarkoitus testata muutamissa 1970-luvulla rakennetuissa Helsingin kaupungin vuokra-asuntokohteessa. Koe-korjauksista laaditaan myöhemmin erillinen raportti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages175
ISBN (Print)951-38-5799-9
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2082
ISSN1235-0605

Keywords

  • apartment buildings
  • residential buildings
  • renovating
  • life cycle analysis
  • LCA
  • economic analysis life time
  • rebuilding
  • housing design
  • rehabilitation

Cite this