Korjausrakentamisen tutkimusohjelma 1986-1988. Yhteenvetoraportti 1. Korjausrakentamisen lähtötiedot

Anne Aikkila, Erkki Lehtinen, Bengt-Vilhelm Levon, Sakari Meinilä, Eino Niskala, Jukka Saarenpää, Kauko Tulla, Yrjö Tuppurainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen korjausrakentamisen tutkimusohjelman tavoitteena on ollut sodanjälkeisen rakennuskannan ja infrastruktuurin korjaustekniikan hallinta valituilla osa-alueilla. Ohjelma toteutettiin vuosina 1986-1988 ja se jakautui neljään kokonaisuuteen: Korjausrakentamisen lähtötiedot, Korjaus- ja tutkimustekniikka, Kaupunki ja lähiöt korjauskohteena ja Teiden ja katujen kunnossapidon ohjaus. Korjausrakentamisen lähtötiedot -osan tulokset ovat: * Korjausrakentamisen tarvikekysynnän ennakoimiseksi on VTT:een luotu malli, joka on tarkoitettu pitkän aikavälin (noin 20 vuotta) tarkasteluun. Rakennustarvikkeiden määrästä ja tyypeistä erilaisissa ja eri-ikäisissä rakennuksissa on kerätty VTT:een perustiedosto. * 1940-1975-lukujen asuinkerrostaloista, suunnitteluratkaisuista, rakenteista, normeista ja työtavoista on VTT:een luotu tiedosto. Rakennustyyppi on yksi yleisimmistä korjauskohteista lähivuosina. * Korjausrakentamisen tilastointi on hajanaista ja puutteellista Suomessa. Tämän vuoksi virhepäätelmien vaara on ilmeinen. * VTT:een on luotu tiedosto keskeisimmistä Suomessa käytetyistä rakennusmateriaaleista ja rakenteista turmeltumisilmiöiden kannalta tarkasteltuna. Turmeltumisilmiöiden tunteminen on rakennuksen ns. life cycle -systematiikan perusta. Tiedosto tähtää myös kestoiän mallintamiseen laboratorio-olosuhteissa. * Korjausrakentamisen suunnitteluasiakirjat ovat puutteelliset, erityisesti tämä koskee rakennusselitystä. Osittain tästä syystä päätösvastuuta siirtyy liikaa työmaalle. Korjaustöiden yleiset laatuvaatimukset tulisi laatia tietokonepohjaisena tiedostona.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-4391-3
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number991
ISSN0358-5085

Keywords

 • furnaces
 • temperature measurement
 • acoustic measurements
 • renovating
 • repairs
 • buildings
 • construction materials
 • research projects
 • construction
 • research management
 • maintenance
 • inspection
 • external walls

Cite this