Korjausrakentamisen tutkimusohjelma

Heikki Matala, Yrjö Tuppurainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Korjausrakentaminen on tulossa rakentamisen toiseksi pääsektoriksi Suomessa. Rakennukset ovat maamme tärkein kansallisomaisuus, jonka arvo on yli 1 000 miljardia markkaa. Lisäksi tiestön, rautateiden ja muiden liikenneväylien arvo on satoja miljardeja markkoja. Rakennetun yspäristön tuottamiseen, ylläpitoon ja käyttöön vuosittain sitoutuva rahamäärä vastaa noin yhtä kolmasosaa bruttokansantuotteesta. Suomen rakennuskannan volyymi oli vuoden 1930 lopussa 1 150 milj. m3 ja sen ennus-tetaan kasvavan v:n 1990 loppuun mennessä 1 400 milj. m3:iin. Rakennuskannan vuotuinen poistuma Suomessa on kansainvälisesti verrattuna korkea. Yhteisenä piirteenä rakentamissektorin kehitykselle Suomessa on uusinvestointien pienenevä osuus rakennetun ympäristön rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon sijoitetuista varoista. V. 1983 oli talojen korjausrakentamisen arvo 9,1 mrd mk. Maa- ja vesirakennusalalla oli korjausrakentamisen ja kunnossapitotoiminnan määrä samana vuonna 3,6 mrd mk. Laadun ja kustannusten korrelaatiota ei tunneta yhtä hyvin kuin uudisrakentamisessa. Kunto- ja käyttökelpoisuusarvion tekemistä varten tarvittavien menetelmien ja välineiden kehittäminen on kesken. Korjausrakentamisen suunnittelu- ja ohjausmenetelmät ovat puutteellisia. Taloudellisesti oikeiden korjausrakentamisvalintojen tekemistä varten ei ole riittävästi tietoa. Vanhojen rakenteiden korjaaminen nykyisillä ratkaisuilla on sekä teknisesti että arkkitehtonisesti ongelmallista. Perusteet edes keskipitkän aikavälin ylläpitosuunnitelmien tekemiselle puuttuvat. Tutkimus- ja kehitystyön avulla tulee varmistaa, että korjaukset tehdään oikeita suunnitteluperiaatteita, rakenneratkaisuja, materiaaleja ja tyomenetelmiä käyttäen. Urakointi- ja työmenetelmät on kehitettävä paremmin korjausrakentamiseen soveltuviksi. Rakennetun ympäristön ylläpitokustannukset ovat keskeinen tutkimusaihe. Korjausrakentamisen tärkeimpiä kohdealueita käsitteleviksi pääprojekteiksi on valittu 1) korjausrakentamisen ennakointi, 2) korjausrakentamisen määritys ja 3) korjaustekniikka. Tutkimusohjelman henkilöresurssitarpeeksi on arvioitu 27 henkilötyövuotta. VTT:n istunnon rahoitusosuus on 3,6 milj. mk (35 % kokonaiskustannuksista). Toimintayksikköjen rahoitusosuus on noin 23 % ja ulkopuolisten rahoitusosuus on noin 42 % kokonaiskustannuksista. Ohjelmaa alettiin toteuttaa 1.1.1986 ja sen kestoaika on 3 vuotta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
ISBN (Print)951-38-2539-6
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number563
ISSN0358-5085

Keywords

  • renewal
  • renovating
  • repair
  • rehabilitation
  • reparations
  • buildings
  • building construction
  • research programme
  • research projects
  • forecasts

Cite this