Korjausrakentamisen tutkimusohjelma. Yhteenvetoraportti 4. Teiden ja katujen kunnossapidon ohjaus

Heikki Jämsä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus tarkastelee tieverkkotasolla yksittäisiä tieosuuksia käsittelevää päällystystyön ohjaus- ja suunnittelujärjestelmää (POST-järjestelmää). POST-järjestelmän perustana on nykyaikainen ja laitteistosta riippumaton relaatiopohjainen tiedonhallintajärjestelmä SIR (Scientific Information Retrieval). Järjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä mikrotietokoneella että isokoneympäristössä. POST-järjestelmä sisältää toiminnot, joiden avulla voidaan tulostaa tieverkon nykytilaa kuvaavia raportteja sekä ennustaa teiden kunnossa tapahtuvia muutoksia viisi vuotta tarkasteluhetkestä eteenpäin. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa myös päällystystyön toimenpideohjelma, josta ilmenee tieverkon kunnosteltavat kohteet, toimenpiteet sekä niiden ajoitus ja kustannukset. Tutkimustulokset osoittavat, että POST-järjestelmässä käytettyjen tiekohtaisten ennustemallien avulla saadaan selvästi luotettavampia tuloksia kuin tavallisesti käytetyillä ns. yleisillä ennustemalleilla. Tähän on syynä se, että tiekohtaiset mallit kalibroidaan kullekin tielle erikseen mitatun historiatiedon perusteella, kun taas yleisiä malleja käytettäessä ei tien kunnon aikaisempaa muuttumisnopeutta oteta huomioon. Lisäksi järjestelmään kuuluvat taloudelliset vaikutustarkastelut, joiden avulla voidaan tutkia eritasoisten budjettien vaikutuksia tieverkon kunnon muuttumiseen. Päällystystyön ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän tärkeimmät vaiheet tulosten luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden kannalta ovat teiden kunnon ennustaminen sekä toimenpideohjelman laadinnassa käytetyt taloudelliset analysointimenetelmät. Tutkimuksessa on vertailtu toimenpideohjelman laadinnassa käytettyjen taloudellisten analysointimenetelmien osalta POST-järjestelmässä käytettävää optimointia sekä yleisimmin käyteltyjä priorisointimenetelmiä, joissa kohteet asetellaan toteuttamisjärjestykseen joko toimenpiteiden hyöty-kustannussuhteen perusteella tai ominaisuustietojen (kunto, liikennemäärä jne.) avulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että optimoinnilla saadaan selvästi tehokkaampi toimenpideohjelma kuin priorisointimenetelmillä silloin, kun käytettävissä ei ole riittävästi varoja kaikkien tarpeiden mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen. Mikäli käytettävissä oleva budjetti on 50-70 prosenttia tarpeiden mukaisesta budjetista, saatiin tulosten perusteella optimoinnilla 29-32 prosenttia suurempi hyöty kuin ominaisuustietojen perusteella tapahtuvalla priorisoinnilla. Vastaavasti hyöty-kustannussuhteella tapahtuvassa priorisoinnissa hyöty oli 18-22 prosenttia alhaisempi kuin optimoinnilla saatu hyöty.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-3519-7
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number994
ISSN0358-5085

Keywords

  • streets
  • road construction
  • maintenance management
  • research programme
  • repairs
  • renovating
  • management systems
  • pavements

Cite this