Korjausrakentamisen työsuojeluongelmat

Virve Christiansen, Pertti Flygare, Marjo Hyödynmaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus käsittelee korjausrakentamisen keskeisiä ongelmia työsuojelun kannalta. Päahuomio on kohdistettu korjaushankkeen purkutyövaiheeseen. Tulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen sekä työmailla suoritettuihin asiantuntijahaastatteluihin. Korjaushanke kokonaisuudessaan muodostuu lukuisista eri vaiheista sekä niiden tehtävistä ja osatehtävistä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työsuojelunäkökohdat voidaan ottaa huomioon, sitä turvallisemmin ja tehokkaammin hanke on mahdollista läpiviedä. Purkutöiden ennakkosuunnittelu ja selkeiden purkusuunnitelmien laatiminen ei ole vielä kovin yleistä. Rakenteiden perusteellisesta tutkimuksesta ja kunnonarvioinnista saatavaa tietoa ei pidetä työmailla merkityksellisenä toteutuksen kannalta. Purkaminen pyritään yleensä ajoittamaan hankkeen alkuun ja erottamaan se ajallisesti muista työvaiheista. Poikkeamiset tästä ovat johtuneet muun muassa suunnittelun keskeneräisyydestä ja purkamisen ennakoitua pitemmästä kestosta. Purkamiseen käytettävät työmenetelmät ovat tällä hetkellä vielä suurelta osin kehittymättömiä. Siksi purkamisessa esiintyy runsaasti työhygieenisiä haittatekijöitä ja tapaturmavaaroja. Työhygieenisistä haitoista tarkeimpia ovat pöly, melu ja tärinä. Pölyn kannalta ongelmallisimpina pidetään rapattujen tiiliseinien ja asbestia sisältävien rakenteiden purkua. Korjauskohteiden pohjaratkaisuista ja rakennetyypeistä johtuen purkujätteen horisontaalisiirrot tehdään usein ihmisvoimin. Työn fyysisen kuormittavuuden vuoksi tulisi lisätä erilaisten ahtaissa tiloissa liikkumaan kykenevien siirtolaitteiden ja apuvälineiden käyttöä. Voimakastehoisista pneumaattisista siirtolaitteista työmailla saadut kokemukset ovat myönteisiä. Keskeisiä tutkimuksen ja kehityksen kohteita ovat korjausrakentamisen suunnittelukäyttäntö, erityistekniikoiden ja muilla tekniikan aloilla saavutetun tietämyksen hyväksikäyttö purkutyömenetelmissä ja -laitteissa, siirtolaitteiden edelleen kehittely sekä työmaiden suojausjärjestelmien parantaminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-2908-1
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number795
ISSN0358-5085

Keywords

  • buildings
  • renovating
  • working condition
  • accident preventation

Cite this