Korjaustöiden yleisten laatuvaatimusten tarpeellisuus ja muoto

Translated title of the contribution: Necessity and form of repair works in the general quality regulation

Sakari Meinilä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Suomesta toistaiseksi vielä puuttuvien korjaustöiden yleisten laatuvaatimusten (KYL) muotoa ja tarpeellisuutta. Julkaisu jakaantuu kahteen pääosaan, joista ensimmäisessä tarkastellaan rakentamisen tilannetta ja kehityssuuntia niiltä osin, joiden on tässä tutkimuksessa ajateltu vaikuttavan mahdollisesti laadittavan KYL:n sisältöön ja muotoon. Tämä osa perustuu pääosin valmiin lähtöaineiston käyttöön ja yhdistelemiseen. Toisessa osassa on vedetty ensimmäisen, taustaosan tietojen perusteella johtopäätökset KYL:ltä vaadittavista ominaisuuksista ja luotu vaihtoehtoiset mallit KYL:n kokonaisratkaisuiksi. On myös esitelty tutkimuksen aikana laadittu KYL:n malliluku, jossa on pyritty ottamaan huomioon aiempien lukujen näkökannat yksilöityinä ohjeina. Malliluvun aiheena on puuikkunoiden korjaaminen. Pääasialliset KYL:n muotoon vaikuttavat seikat on esityksessä jaettu kolmeen ryhmään: olemassa olevaan rakennukseen, korjausrakentamisessa käytettyyn tavoitteeseen ja suunnitteluun ja toteutukseen. Ajatellen KYL:n roolia usean hankkeen ohjausasiakirjana edellä mainitut ryhmät voi esittää myös muodossa: olemassa oleva rakennuskanta, korjausrakentamisessa käytetyt erilaiset tavoitteet (esim. uudisrakentamispainotteinen ja säilyttävä korjaaminen) sekä rakennusalan suunnittelija- ja toteuttajakunta. Tutkimus päätyy tulokseen, jonka mukaan KYL:iä tarvitaan, ts. sen laatimisesta saatava hyöty ylittää sen sisältämät mahdolliset haitat ja vaaratekijät. KYL:n muodoksi ehdotetaan tietokonepohjaista tiedostoa, jossa ohjeet on jäsennetty ottamaan huomioon yksittäisten hankkeiden erilaiset korjaustarpeet ja tavoitteet rakennusosia koskevan hierarkkisen järjestelmän avulla.
Translated title of the contributionNecessity and form of repair works in the general quality regulation
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-3667-3
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1097
ISSN0358-5085

Keywords

 • construction
 • renovating
 • repairs
 • rebuilding
 • maintenance
 • buildings
 • quality
 • regulations
 • standards
 • evaluation
 • requirements

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Necessity and form of repair works in the general quality regulation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this