Korrelaatiotekniikan käyttö akustisessa virtausmittauksessa

Matti Knuuttila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhtenä teollisuuden tärkeimpänä mittauksena voidaan pitää virtausmittausta. Nykyisin on yhä enemmän kiinnitetty huomiota virtausmittareiden tarkkuuteen ja mittareiden asennuspaikkoihin liittyviin hydrodynaamisiin ongelmiin teollisuuslaitoksissa. Aikaisemmin kehitetyt ultraääneen perustuneet virtausmittarit ovat tarkkuudeltaan keskitasoisia ja voimakkaasti virtausoloista riippuvia. Tutkimuksessa kehitettiin uudentyyppinen, virtausprofiilista riippumaton korrelaatiotekniikkaan perustuva virtausmittausmenetelmä kaasuvirtauksiin. Menetelmän antamia tuloksia verrattiin tarkuusmittalaippaan (ISO 5167) sekä kaupalliseen vortex-virtausmittariin. Menetelmä on tarkka ja luotettava laajalla mittausalueella (0,1 - 70 m/s). Lisäksi se tarjoaa uusia mittausmahdollisuuksia aikaisempiin menetelmiin verrattuna. Tutkittiin myös äänikentän etenemistä nestetäytteisissä putkissa ja selvitettiin teoreettisesti ja kokeellisesti äänen dispersiivistä käyttäytymistä suurissa putkissa. Kehitettyjä uusia dispersiokorjausmenetelmiä sovellettiin teoreettisiin ja kokeellisiin korrelaatiofunktioihin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-3011-X
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number792
ISSN0358-5085

Keywords

  • flow measurement
  • gas meters
  • correlatio
  • techniques

Cite this