Korrosionmätningar på betongarmering med en oförstörande metod

Thorborg Perander

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I projektet har en metod för oförstörande mätning av korrosionsfaran hos armeringstal ingjutet i betong utprövats. Metoden har därefter utvecklats vidare för att även kunna änvändas vid korrosionsmätningar på armerade betongkroppar med sprickor. För att framkalla sprickor i en betongkropp med ett ingjutet tunnt stålrör vilket ersätter armeringsstalet, har en speciell metod utarbetas. Betongkroppen har först varsamt böjts till brott, varefter sprickan utvidgats mekaniskt i en skruvaordning. Själva korrosionen mäts som förändringar hos armeringsstalets (stålrörets) resistans med hjälp av en i stalröret förskjutbar mätelektrod. Resultaten från resistansmätningarna tyder på att metoden är lämplig för laboratorie- och fältundersökningar, där man vill få fram olika faktorers inverkan på armeringsstalets korrosionsförlopp, såsom sprickbredden, miljön, betongkvaliteten etc.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages40
ISBN (Print)951-38-1888-8
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number264
ISSN0358-5085

Cite this