Kosteuden muutokset ennustettavissa

Jyrki Raitila, Veli-Pekka Heiskanen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Metsäpolttoaineiden käytettävyyttä voima- ja lämpölaitoksissa voidaan lisätä polttoaineen laatua parantamalla. Tärkein puupolttoaineen laatukriteeri on kosteus. VTT:ssä luotiin malli, jonka avulla voidaan laskea energiapuun kosteuden muutos varastokasassa varastoinnin eri aikoina. Mallissa otetaan huomioon ensisijaisesti varastoalueen sadanta, haihdunta ja energiapuuvaraston alkukosteus. Lisäksi arvioidaan lumen sulamisen, kasan peittämisen ja varastopaikan sijainnin vaikutusta kasan kosteuden muuttumiseen. Mallilla tehtävää laskentaa voivat hyödyntää polttoaineen tuottajat ja energialaitokset arvioidessaan, mikä on eri kasojen kosteus silloin, kun niitä haluttaisiin käyttää. Laadittua mallia on mahdollista sovittaa ja soveltaa käyttöön energiapuun hankinnan informaatiojärjestelmässä. Malli auttaa optimoimaan toimituslogistiikkaa yhdistämällä hakkeen laadun (kosteuden) laskenta keskenään kommunikoivien toimitusohjausjärjestelmän ja voimalaitoksen polttoaineen laadunhallintajärjestelmien kanssa.
Original languageFinnish
Pages (from-to)20-21
Number of pages2
JournalBioEnergia
Issue number2
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Keywords

  • Wood chips
  • moisture
  • moisture models

Cite this