Kostnadsnyttanalys av tillläggsbromsljus

Markku Salusjärvi, Taru Potinkara

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Undersökningens syfte är att utreda lönsamheten av högt placerade extra bromsljus på personbilar. Som parametrar har använts lyktpris (ett el-ler två ljus), olycksreduktion, privat- eller samhälls-ekonomiska olyckskostnader, diskontoränta samt sättet att genomföra påbudet: a) för alla personbilar med en gång eller b) för nyregistrerade personbilar. Vi har tagit hänsyn till bilmaterialets och upphinnandeolyckornas förväntade utveckling under en 20 års återbetalningstid samt upphin-nandeolyckornas verkliga kostnader. Tilläggsbromsljus är en lönsam åtgärd om den reducerar upphinnande-olyckornas kostnader med 15, 11, 7 och 13 % i Danmark, Finland, Norge respektive Sverige. Om vi antager en olyckskostnadsreduktion på 20 % för upphinnande-olyckor och en diskontoränta på 6 %, återbetalar investeringen sig på 12, 8, 5 respektive 10 år. Av ovan nämnda alternativa sätt att genomföra åtgärden är alternativ b det lönsammaste. Ett ljus är lönsammare än två ljus. Majoriteten av de i undersökningen intervjuade ca. 60 nordiska exper-terna bedömer att tilläggsbromsljusets olycksreducerande effekt är större än vad som krävs för att de skulle vara lönsamma. Om hänsyn tages till samhällsekonomiska värderingar ökar åtgärdens lönsamhet med drygt en tredjedel.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-2782-8
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number658
ISSN0358-5085

Keywords

  • brakes
  • vehicles
  • light
  • cars
  • automobiles
  • traffic accidents
  • costs
  • economy
  • Scandinavia

Cite this