Kotimaista polttoainetta käyttävien aluelämpölaitosten päästöt

Raili Vesterinen, Kari Paakkinen, Markku Pyykkönen, Jorma Virkki

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa mitattiin kymmenen kotimaista polttoainetta käyttävän aluelämpölaitoksen ja 0,5 MW:n koepolttolaitoksen päästöjä. Kuudessa laitoksessa käytettiin polttoaineena puuta, joko haketta tai puuteollisuuden jätettä. Kahdessa laitoksessa polttoaineena oli jyrsinturve ja kahdessa palaturve. Koepolttolaitoksessa poltettiin sekä haketta että palaturvetta arinalla. Puupolttoainetta käyttävissä laitoksissa oli polttolaitteena arina. Jyrsinturvetta poltettiin sekä arinalla että syklonissa. Palaturvetta käyttävillä aluelämpölaitoksilla polttotapana oli kaasutuspoltto ja arinapoltto. Savukaasun puhdistimena oli multasykloni paitsi kaasutuspolttolaitoksella ja 400 kW:n hakelämpökeskokeessa, joissa ei ollut puhdistinta lalnkaan. Laitosten savokaasuista mitattiin pöly-, hiilimonoksidi-, hiilidioksidi-, kokonaishiilivety-, typen oksidien sekä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöjä. Laitoksista kerättiin samanaikaisesti prosessitietoja jatkavatoimisesti automaattisella tiedonkeruulaitteella. Lisäksi kerättiin polttoaine- ja tuhkanäytteitä. Savukaasujen pölypitoisuus oli lähes kaikissa laitoksissa alle 500 mg/m3n. Jyrsinturpeen poltto arinalla antoi suurimman pölypäästön. Haketta käyttävän laitoksen pölypäästö oli hieman pienempi kuin sahanjätettä käyttävän laitoksen pölypäästö. Palaturpeen polton pölypäästö oli pienempi kuin jyrsinturpeen pölypäästö. Punpolttoaineiden polton typen oksidien (NOx) päästö laskettuna NO:ksi oli alle 100 mg/MJ eli asettui kaasun ja öljyn polton päästöjen välille. Typen oksidien päästö turvetta poltettaessa arinalla oli hieman korkeampi kuin puun polton NOx -päästö. Turpeen syknoli- tai kaasutuspolton NOx -päästö oli kaksin- tai kolminkertainen arinapolton päästöihin verrattuna. Hiilivetyjen ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöt aluelämpölaitoksissa olivat pienet.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages141
  ISBN (Print)951-38-2430-6
  Publication statusPublished - 1985
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
  Number371
  ISSN0358-5077

  Keywords

  • solid fuels
  • peat
  • wood
  • heating plants
  • district heating

  Cite this