Kotimaisten polttoaineiden turvallinen tuotanto ja käyttö. Osa 1. Esitutkimus

Keijo Mutanen, Antti Ahonen, Aimo Rautalin, Veikko Rouhiainen, Henry Weckman, Matti Vuorio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa esitetään kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön turvallisuuteen liittyvä tiedontaso ja tutkimustilanne sekä sovelletut viralliset ja puoliviralliset turvallisuusohjeet. Tuotannosta ja käytöstä on kerätty työturvallisuus-, tulipalo- ja räjähdystapaustietoja. Koottuun tietoon ja tutkimuksen tekijöiden asiantuntemukseen perustuen esitetään tuotannon ja käytön turvallisuuden parantamiseen liittyvät tutkimus- ja tiedontarpeet. Tutkimuksessa on rajauduttu tarkastelemaan turvetuotantoa ja -kuljetuksia ja kaikkien kiinteiden kotimaisten polttoaineiden polttoja jalostuskäyttöä. Käyttöpäässä on kuitenkin keskitytty turvelaitoksiin ja näillä esiintyviin turvallisuusriskeihin. Aluelämpölaitoskokoluokka on jätetty tässä yhteydessä vähemmälle. Pienkattiloiden turvallisuutta ei ole tarkasteltu lainkaan. Kotimaisten polttoaineiden turvallisuusongelmat keskittyvät turpeen tuotantoon, turvetta polttaviin tai jalostaviin laitoksiin sekä polttolaitoksiin, joissa käytetään kuivaa pölyävää puupolttoainetta. Pölyräjähdys poltto- tai jalostuslaitoksessa voi pahimmassa tapauksessa johtaa suuronnettomuuteen, jossa inhimilliset ja aineelliset vahingot voivat olla merkittävät. Vaikka kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön turvallisuus on parantunut viime vuosina olennaisesti, tulisi Suomessa käynnistää koordinoitu kehitystyö, joka pyrkisi vähentämään etenkin turvetta käyttävien laitosten tulipalo- ia räjähdysvaaraa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages118
ISBN (Print)951-38-2049-1
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number323
ISSN0358-5085

Keywords

  • domestic fuels
  • peat
  • wood
  • safety
  • explosions

Cite this