Kotimaisten polttoaineiden turvallinen tuotanto ja käyttö. Osa 6. Turvelaitosten turvallisuusanalyysit

Markku Reunanen, Veikko Rouhiainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan keskeisiä turvallisuusanalyysin menetelmiä ja niiden soveltamista turvelaitosten turvallisuustarkasteluun. Menetelmien soveltamisesta saadut kokemukset perustuvat kuudella turvelaitoksella laadittuihin turvallisuusanalyyseihin. Menetelminä ovat potentiaalisten ongelmien analyysi, poikkeamatarkastelu, työn turvallisuusanalyysi ja toimintovirheanalyysi. Potentiaalisten ongelmien analyysin tavoitteena on antaa yleiskuva laitoksen toimintaan liittyvistä vaaroista ja samalla tunnistaa laitoksen turvallisuuden kannalta keskeisimmät ongelma-alueet. Ongelmien tunnistaminen perustuu esitetyssä sovelluksessa laitosta ja sen toimintaa kuvaavan yleisen mallin avulla muodostetun avainsanaluettelon käyttöön. Menetelmän soveltamista esitetyllä tavalla ei ole aiemmin julkaistu. Poikkeamatarkastelu on alkuaan kehitetty kemian prosessilaitosten turvallisuuden arviointiin, jolloin sitä on pääasiassa sovellettu suljetuissa putkistoissa kuljetettavissa neste- ja kaasuvirroissa ilmenevien häiriöiden tunnistamiseen. Kokemusten mukaan menetelmä on ongelmitta sovellettavissa myös turvelaitosten turpeenkuljetusvirtojen tarkasteluun. Toimintovirheanalyysin pääasiallisena tarkastelukohteena oli videovalvomoympäristössä toimivan operaattorin työ. Kokemusten mukaan tämä kohde oli riittävän syvälliseen analyysiin liian laaja ja jäsentymätön. Turvallisuusanalyysi laaditaan laitoksen henkilöstöstä kootussa työryhmässä. Henkilökunnan vähäisyys vaikeutti pienissä laitoksissa riittävän tiedon saamista. Ongelma voidaan poistaa täydentämällä työryhmää esimerkiksi laitoksen suunnittelijoilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Print)951-38-2967-7
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number780
ISSN0358-5085

Keywords

  • safety analysis
  • peat
  • power plant

Cite this