Kotimaisten polttoaineiden turvallinen tuotanto ja käyttö. Osa 7. Turpeen käsittelylaitteiden turvallisuuden kehittäminen

Kari Nissinen, Matti Vuori, Keijo Mutanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa arvioitiin erilaisten polttoaineen käsittelylaitteiden ja koko polttoaineen käsittelyjärjest elmän turvallisuutta sekä etsittiin uusia, entistä turvallisemp ia ratkaisuja. Työ rajattiin koskemaan polttolaitoksissa tapahtuvaa turpeen käsittelyä. Paloturvallisuuden kannalta haitallisinta oli turvepölyn kerääntyminen polttoaineen käsittelylaitetiloihin. Tästä aiheutui palo- ja räjähdysvaaran kasvu. Turpeen käsittelylaitteissa esiintyi niiden nopeasta kulumisesta johtuneita vuotoja. Turpeen suuret laatuvaihtelut aiheuttivat myös turvallisuusongelmia. Koteloidun ketjukolakuljettimen käytön yhteydessä ei esiintynyt pölyämisestä aiheutuvia ympäristön likaantumisongelmia. Kattilan polttoaineen syöttölaitteet olivat paloherkin kohde. Niiden osuus palotapauksista oli 21 %. Kattilalaitosten paloturvallisuutta voidaan parantaa estämällä pölyn leviäminen kuljetinlaitteista ympäristöön sekä riittävän usein toistuvalla puhdistuksella. Palojen havainnointi- ja sammutuslaitteiden toimintaa voidaan myös kehittää entistä paremmaksi. Riskianalyysien avulla voidaan löytää piileviä vaaratekijöitä ja poistaa ne jo ennen vahinkojen syntymistä. Vahinkojen tilastoinnista ja tutkinnasta saadun tiedon perusteella voidaan myös kehittää entistä turvallisempia kattilalaitoksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages80
ISBN (Print)951-38-3016-0
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number787
ISSN0358-5085

Keywords

  • indigenous fuels
  • peat
  • peat dust
  • boilers
  • conveyors
  • fire safety
  • explosions

Cite this