Kotimaisten polttoaineiden turvallinen tuotanto ja käyttö. Osa 8. Käsittelytekniikka ja laitosten suunnittelu

Aimo Rautalin

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa tarkastellaan kotimaisten polttoaineiden käsittelyä koskevia virallisia ohjeita ja määräyksiä Suomessa sekä nykyisin laitossuunnittelussa käytettäviä suositusluonteisia ohjeita. Ulkomaisia ohjeita käsitellään lähinnä eri toimintojen, laitteiden ja rakennusten sijoittelun sekä paineenpurkausmitoituksen osalta. Polttoaineiden turvallisuusteknisiä materiaaliominaisuuksia tarkastellaan erityisesti palo- ja pölyräjähdysriskien kannalta. Lisäksi esitetään ominaisuuksien raja- ja maksimiarvoja, joita tarvitaan laitossuunnittelussa paloriskien vähentämiseksi ja nykyaikaisen paineenpurkausmitoituksen lähtöarvoina. Turvelaitosten yleisimmät ja -kohteet vuosina 1979 - 1985 on jaettu laitoksen tehon mukaan ryhmiin < 10 MW, 10 - 50 MW ja > 50 MW. Lisäksi esitetään yhtenä ryhmänä erikokoisilta laitoksilta kootut tiedot syttymissyistä ja -kohteista ennen vuotta 1979. Palotilastojen perusteella on valittu painopistealueet ja -kohteet, joita käsitellään yksityiskohtaisemmin turvallisuusteknisen suunnittelun kannatta. Huomiota kiinnitetään erityisesti polttoaineen käsittelylaitteissa tapahtuvan pölyämisen vähentämiseen ja hallintaan sekä pölyn laitteiden ja laitosten suunnittelulle asettamiin erityisvaatimuksiin. Tilat jaetaan pölyräjähdysvaaran todennäköisyyden perusteella eri luokkiin. Näiden tilojen syttymislähteiden eliminointivaatimuksia sekä pölyisten tilojen sähkölaitteille asetettuja vaatimuksia esitellään. Myös laitteiden ja tilojen nykyaikaista paineenpurkausmitoitusta pölyräjähdysten hallitsemiseksi esitellään sekä vertaillaan tämän ja eräiden vanhojen mitoitustapojen antamia tuloksia. Rakennusten paineenpurkausta sekä erilaisten väliseinien ja lasi-ikkunoiden räjähdyspaineenkestävyyttä tarkastellaan sekä esitetään lasinsirpaleiden lentoetäisyyksiä erityyppisten ikkunoiden rikkoontuessa. Myös laitoskohtaisten käyttöä koskevien turvallisuusohjeiden sekä työpaikkakohtaisten turvallisuusohjeiden sisältövaatimuksia ja laatimismenettelyä käsitellään.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages152
ISBN (Print)951-38-2966-9
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number770
ISSN0358-5085

Keywords

  • peat
  • explosions
  • safety

Cite this