Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)

Jaakko Lähteenmäki, Marketta Niemelä, Teija Hammar, Hanna Alastalo, Anja Noro, Anniina Pylsy, Miina Arajärvi, Pirita Forsius, Katja Pulli, Heidi Anttila

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Teknologialla – sovellukset, digitaaliset palvelut, laitteet ja järjestelmät – voidaan tukea kotona asumista ja ikääntymistä, oman toimintakyvyn ylläpitämistä ja kotiin tuotavia palveluja. Teknologiaa ei käytetä tähän tarkoitukseen vielä täysimääräisesti. Kansallisesta näkökulmasta tarkasteltuna teknologian käyttö erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osana on kirjavaa, prosessit ovat epämääräisiä eikä alueiden yhdenvertaisuus toteudu. Alueellisten käytäntöjen ja tietojärjestelmäratkaisujen yhtenäistämiseksi tarvitaan kansallinen toimintamalli.

  Tämä raportti pohtii ratkaisuja ja kehittämiskohteita teknologian monipuolisempaan hyödyntämiseen kotona asumisessa. Raportissa hahmotellaan toimintamalli, jossa teknologia on osa kotihoidon asiakaspolkua neuvontapalveluista alkaen. Teknologian käyttöä tuetaan jo kansalaisen omatoimisessa, itsenäisessä käytössä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Raportissa kuvataan asiakaspolku, teknologiat ryhmittäin ja sote-tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat teknologioilla tuotetun tiedon hyödyntämisen sotepalveluissa. Raportti kuvaa teknologioihin liittyviä integraatiotarpeita ja palveluihin ja teknologioihin liittyviä standardeja. Asiakasnäkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota neljän tapauskuvauksen kautta.

  Raportissa esitellään tarvittavia jatkotoimenpiteitä, joita tarvitaan KATI-toimintamalliin siirtymisessä. Esimerkiksi tarvitaan uudenlainen toimija, sotealueen kotona asumisen teknologiakoordinaattori, sekä laitehallintarekisteri teknologioiden käytön hallintaan. Raportissa painotetaan asiakkaan ja läheisten teknologiavalmiuden arviointia osana kotihoidon palvelutarpeen kartoitusta.

  Kotona asumista tukevan teknologian ja toimintamallin kansallista kehystä eli KATI-mallia (tässä raportissa versio 1.0) tulisi kehittää edelleen yhteiskehittämällä sote-toimijoiden, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Mallin käytännön soveltamista ja toimeenpanoa ja samalla teknologioiden soveltuvuutta ja käyttöä tulisi testata sote-alueittain riittävän laajaa vaikuttavuuden arviointia varten. Sotealueiden kokeiluhankkeet olisi koordinoitava kansallisella tasolla, jotta kokeiluhankkeet tuottavat vertailukelpoista ja toisiaan täydentävää tietoa kokeilujen onnistumisesta ja mallin vaikuttavuudesta.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages65
  ISBN (Electronic)978-951-38-8730-8
  DOIs
  Publication statusPublished - 2020
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number373
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • teknologia
  • kotona asuminen ja ikääntyminen
  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • kansallinen toimintamalli
  • sote-tietojärjestelmät
  • kotihoito

  Cite this