Kovettuneen betonin huokoisuuden mittaamisesta, vedenkestävyydestä, lämpökuivatuksesta sekä huomioita pakkaskestävyydestä

Teuvo Lammi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Huokoisten aineiden rakenneosasten välissä olevat aukot eli huokoset vaikuttavat useimmiten merkittävästi aineiden erilaisiin ominaisuuksiin. Huokosiin voi adsorboitua tai niihin voi tietyn ulkoisen paineen vaikutuksesta tunkeutua kaasuja sekä nesteitä, joiden olemassaolo ja määrien muutokset huokosissa vaikuttavat useimmiten suuresti aineiden käyttäytymiseen. Tällaiseen adsorptioon tai tunkeutumiseen perustuvat useat tutkimusmenetelmät, joiden avulla on mahdollista selvittää itse aineen huokoisuutta. Käyttäen hyväksi näitä menetelmiä voidaan saada käsitys huokostilavuudesta, -jakautumasta ja yleensäkin huokosrakenteesta. Tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota sellaisiin huokoisuuden mittausmenetelmiin, joissa nestettä pakotetaan tunkeutumaan betonin huokosiin eri paineissa ja joilla voidaan tutkia betonin ominaisuuksiin vaikuttavia huokosia. Mainittakoon, että betonissa voi myös olla huokosia, jotka eivät vaikuta betonin ominaisuuksiin sen tavanmukaisissa käyttöolosuhteissa. Näistä huokosista puhutaan kohdassa 1. 1, jossa käsitellään kiviaineksen huokosia, ja kohdassa 2.5, jossa tarkastellaan typpiadsorptio- ja vosiadsorptiolaitteistoilla saatavia tuloseroja. Huokoisuuden mittaamisen ohella tarkastellaan vedenpitävyyden ja pakkaskestävyyden koetusta. Betonin vedenpitävyys ja pakkaskestävyys riippuvat suuressa määrässä huokoisuudesta. Useassa tapauksessa huokoisuusmittauksen tarkoituksena on osittain selvittää näitä betonin ominaisuuksia. Tästä syystä betonin huokoisuuden, vedenpitävyyden ja pakkaskestävyyden koetus on katsottava toisiaan melko lähellä oleviksi ja toisiaan täydentäviksi koetuksiksi. Tutkimus jakautuu viiteen osaan, joista osat 1 ja 2 ovat kirjallisuustutkimusta ja samalla johdantoa osille 3, 4 ja 5. osassa 3 selostetaan kehitettyjen mittauslaitteistojen toimintaa. Osissa 4 ja 5 taas käsitellään 3:ssa esitettyjen laitteistojen avulla saatuja tuloksia, joiden perusteella tehtäviä johtopäätöksiä varmistetaan mahdollisuuksien mukaan kirjallisuudesta saaduin tiedoin. Lähemmin osa 4 käsittää lämpökuivatustutkimuksen ja huomiot pakkaskestävyydestä sekä osa 5 selvitystä vedenpitävyydestä.
Original languageFinnish
Place of PublicationOtaniemi
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages113
Publication statusPublished - 1970
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number6
ISSN0355-3442

Cite this