Kriittisen infrastruktuurin tilannetietoisuus

Seppo Horsmanheimo (Corresponding author), Heli Kokkoniemi-Tarkkanen, Pirkko Kuusela, Lotta Tuomimäki, Samir Puuska, Jouko Vankka

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda lähtökohta kriittisen infrastruktuurin laaja - alaiseen toimivuuden arviointiin ja tilannetietoisuuden muodostamiseen erityisesti sähkö - ja tietoliikenneverkkojen osalta. Tarkastelussa huomioitiin sekä yksittäisen infrastruktuurijärjestelmän operaattorin tilannetietoisuusvaatimukset että laaja-alaisempi usean infrastruktuurisektorin kattava, pelastustoimen tarkoituksiin soveltuva kokonaiskuva. Tutkimus sähkönjakelu - ja tietoliikenneverkoista sekä pelastustoimesta suurhäiriötilanteessa pohjautui sekä haastattelutietoon että kirjallisuusselvitykseen tietoliikenne-ja sähkönjakeluverkkojen teknologioiden, käytön ja palvelujen kehityksestä. Teemahaastatteluilla kerättiin tietoa eri toimijoiden menettelytavoista suurhäiriönhallinnassa sekä teknisistä ratkaisuista verkkojen korjauksissa ja hallinnassa. Samalla selvitettiin toimijoiden välisiä kytkentöjä suurhäiriötilanteissa sekä kerättiin arvioita vuoteen 2030 mennessä tapahtuvista muutoksista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin simulointimallit sähkönjakelu -ja tietoliikenneverkoista sekä nykytilanteessa että vuonna 2030. Simulointien perusteella säävarma sähköverkko ja akkuvarmistus parantavat koko infrastruktuurin toimintavarmuutta. Taajamien ulkopuolella säävarma sähköverkko parantaa kuitenkin asukkaiden sähkönsaannin varmuutta tehokkaammin kuin matkaviestinverkkojen sähkönsyöttöä. Sähkönjakelun uusina uhkina esille nousevat kyberhyökkäykset ja muut laajat laiteviat, koska sähköverkkojen verkkoautomaation ja etäohjauksen määrä kasvaa. Haastattelu- ja simulointitulosten lisäksi raportissa esitellään myös tilannekuvavaatimuksia ja suosituksia infrastruktuurin kestävyyden parantamiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Number of pages134
ISBN (Electronic)978-952-287-352-1
Publication statusPublished - 6 Feb 2017
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number19

Keywords

  • kriittinen infrastruktuuri
  • tilannekuva
  • älykkäät sähköverkot
  • tietoliikenne
  • kyberturvallisuus

Cite this