Kriittiset metallit vihreässä energiateknologiassa

Translated title of the contribution: Critical metals in clean energy technology

Leena Grandell

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Käsillä oleva julkaisu on syntynyt osana "Low Carbon Finland 2050 -platform" hanketta. Hankkeessa luodaan vankkoja tiekarttoja vähähiiliselle ja kilpailukykyiselle yhteiskunnalle sekä tarkastellaan vihreän teknologiaan liittyvän kasvun edellytyksiä. Hankkeen osapuolina toimivat VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) koordinaation ollessa VTT:n vastuulla. Hanke kuuluu Tekesin Green Growth - Tie kestävään talouteen - ohjelmaan. Hanke koostuu seuraavista osakokonaisuuksista * arvioidaan strategisia luonnonvaroja ja niiden resursseja painottuen metsä- ja mineraalivaroihin, * tuotetaan skenaarioita vaihtoehtoisista kehityspoluista vähähiiliselle yhteiskunnalle vuoteen 2050 asti sekä * kehitetään yhteistoimintamalli eli platform, joka voisi toimia interaktiivisena "vihreän talouden tulevaisuusfoorumina". Painopiste tarkasteluissa on Suomen kehityksessä, mutta projektissa tuotetaan myös globaaleja skenaarioita. Käsillä oleva raportti toimii skenaarioiden taustamateriaalina keskittyen kriittisten metallien tarpeeseen vihreissä energiateknologioissa. Tarkasteltaviksi teknologioiksi on valittu seuraavat: aurinkosähkö, tuulivoima, hiilidioksidin talteenotto, ydinvoima, biopolttonesteet, polttokennot, akut, elektrolyysi, vetyvarastot, sähköverkko (supergrid ja smart grid), sähköautot ja energiatehokas valaistus. Taustamateriaalia hyödynnetään globaaleissa tarkasteluissa, joissa arvioidaan kriittisten metallien kysyntää ja sen kehittymistä maailman markkinoilla, mikäli siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan toteutuu. Kysyntää verrataan tiedossa oleviin geologisiin varantoihin. Skenaariotarkasteluiden tulokset esitellään toisaalla.
Translated title of the contributionCritical metals in clean energy technology
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Electronic)978-951-38-8137-5
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number162
ISSN2242-1211

Keywords

  • Critical metals
  • reserves
  • resources
  • low carbon society
  • clean energy technology

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Critical metals in clean energy technology'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this