Kromin, koboltin ja nikkelin määrittäminen kudosnäytteistä radiokemiallisella aktivointianalyysillä

Anni Reissell, Eeva-Liisa Lakomaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työn tavoitteena oli kehittää kromin, koboltin ja nikkelin aktivointi analyysiin perustavaa radiokemiallista erotusmenetelmää biologisille näytteille analysoimalla kuivattuja rotan kudosnäytteitä. Käytetty laitteisto koostui yhdistetystä märkäpoltto-tislaus-ionin vaihtolaitteistosta, jossa liuosten syöttö tapahtui letkuilla pumpun avulla. Samanaikaisesti voitiin käsitellä 6 näytettä. Näytteiden hajotukseen käytettiin H2SO4-H2O2 -märkäpolttoa, joka jälkeen ioninvaihto pylväisiin pidätetään 8M HCi-liuoksesta mittauksia häiritsevä Na (hydratoitu antimonipentoksidipylväs) sekä Co ja Ni (Dowex 2 x 8 C1- -muoto). Cr eluoidaan ensimmäisessä fraktiossa anioninvaihtopylväästä 8M HC1:lla ja saostetaan matalalla energia-alueella häiritsevästä P:sta eroon Cr(OH)3:na. Co ja Ni eluoidaan pylväästä toisessa fraktiossa 3MHC1:lla. Rottien kudosnäytteiden Cr-, Co- ja Ni-pitoisuudet olivat täysin vertailukelpoisia vastaavien instrumentaalisella neutroniaktivointianalyysilla saatujen tulosten kanssa. Tulosten ja menetelmän tarkkuutta ja toistettavuutta tutkittiin NBS:n ja IAEA:n standardireferenssinäytteiden avulla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Print)951-38-1686-9
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number157
ISSN0358-5077

Cite this