Ksyloosin käyttö muunnellulla Saccharomyces cerevisiae -hiivalla: Tutkimuksia ksylulokinaasi-entsyymin ilmentymistasoista ja hapetus-pelkistys-tasapainosta: Pro gradu

Heidi Siekkinen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tässä työssä määritettiin CEN.PK2-pohjaiselle XYL1-ja XYL2-geenit omaavalle leivinhiiva-kannalle ksylulokinaasia tuottavan XKS1-geenin sopiva ilmentymistaso vertailemalla ilmentymistä sekä kahden eri promoottorin avulla että kanden erilaisen geenin yläjuoksun sekvenssin avulla, geenin sijaitessa joko genomissa tai plasmidissa. H3025-kanta 4,3 nkat/mg proteiinia XK-aktiivisuudellaan oli optimaalisin integranttikanta sekä hapettomissa että hapellisissa olosuhteissa tehdyissä pullokasvatuksissa, sillä integranttikannoista se käytti parhaiten ksyloosia, tuotti vähiten ksylitolia ja eniten etanolia. Ksyloosimaljoilla 4,3:n nkat/mg proteiinia XK-aktiivisuus ei kuitenkaan johtanut parhaaseen kasvuun, sillä mitä pienempi XK-aktiivisuus kannalla oli, sitä paremmin se kasvoi. mADH1-promoottorilla säädellyn XKS1-geenin yläjuoksulla olevan ylimääräisen ATG:n läsnäolo H2217-kannalla alensi XK-aktiivisuutta kymmenkertaisesti verrattuna H3025-kantaan, jolta yläjuoksun ylimääräinen ATG oli poistettu. Työn toisena tarkoituksena oli rakentaa leivinhiiva-hiivakanta, jonka avulla voitaisiin seuloa hapetus-pelkistys-tasapainoon myönteisesti vaikuttavia geenejä erilaisista geenikirjastoista. Seulontamenetelmä suunniteltiin onnistuneesti, mutta sitä ei saatu toimimaan tämän työn aikana kasvatusten toistuvien kontaminaatioiden vuoksi.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Oulu
Place of PublicationOulu
Publisher
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Cite this