Kuiduilla modifioitu asfaltti

Petri Peltonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kuidut voidaan asfalttikäytössä jaotella rakennesovellutuksissa noudatetun käytännön mukaisesti neljään pääryhmään: orgaanisiin, mineraali-, teräs- ja synteettisiin kuituihin. Kirjallisuudessa on vastaavasti artikkeleja asfalttipäällystesovellutuksista, joissa on käytetty selluloosa-, mineraali-, teräs-, polypropeeni- ja polyesterikuituja. Kaupalliset alan sovellutukset ovat peräisin mm. Länsi-Saksasta (Arbocel), Ruotsista (Inorphil, Wolmix), Englannista (Fibretech) ja Yhdysvalloista (Fiberpave, Bonifiber). Kuidut eroavat toisistaan muotojakautuman (pituus/halkaisijasuhde), lujuuden, tekstiilikäytössä erityisesti hankauskestävyyden, muoto- ja mittapysyvyyden sekä kosteuden imukyvyn osalta. Näistä ensimmäinen eli muotojakautuma yhdessä kytkeytymisaineen kanssa vaikuttaa kuidun ja bitumin väliseen sitoutuvuuteen sekä kuiduilla asfalttipäällysteissä saavutettaviin fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin. Kuitujen on osoitettu päällysteessä vaikuttavan murtuman luonteeseen, sideaineen vahvuuteen, deformaatioon, vedenkestävyyteen, kulumiskestävyyteen ja lujittumiseen. Sopivassa massakoostumuksessa kuidut yleensä parantavat joitain edellä esitetyistä ominaisuuksista. Tyyppiesimerkki on sellukuidulla modifioitu mastiksityyppinen päällyste, jossa sellukuidun suuri ominaispinta-ala sitoo runsaasti bitumia, päällyste on stabiilia sekä kestää suhteellisen hyvin kulumista. Raportissa esitetään kuitujen pintarakenne mikroskopiakuvin sekä tulokset esikokeisiin sisältyneistä kulutusajoista. Näiden tulosten pohjalta on valittu osa projektissa tulkittavista kuiduista. Lisäksi esitetään kuitututkimuksen perusmassan SMA 16, "Splittmastix"-asfaltti, suhteittaminen ja tämän kulumistulos. Saman kuitutyypin eri kuitufraktiot kuluvat selvästi eri määriä. Kenttäkokeista ja osin myös laboratoriokokeista on saatu viitteitä sellukuidun kulumista hidastavasta vaikutuksesta, joka kuitenkin riippuu oleellisesti kiviaineksen laadusta ja rakeisuudesta sekä materiaalien keskinäisestä suhteituksesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-3501-4
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number634
ISSN0358-5077

Keywords

  • road construction
  • road surface
  • asphalts
  • flexible pavements
  • bituminous concretes
  • composition (property)
  • binders (materials)

Cite this