Kuitumaisten lämmöneristeiden pöly työturvallisuusriskinä

Translated title of the contribution: Dust from fibrous thermal insulation materials as a safety risk

Jukka Saarenpää, Marjo Hyödynmaa, Seppo Enbom, Arto Säämänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mineraalivillojen terveysvaikutuksia ja yhteyttä syöpäsairauksiin on tutkittu 1970-luvulta lähtien eri puolilla maailmaa laajasti. WHO:n kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) arviossa ovat lasi-, kivi- ja kuonavilla luokiteltuina mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttaviksi (luokka 2B). Selluloosakuitujen terveysvaikutuksista on julkaistu hyvin vähän tutkimuksia. Orgaanisen hienopölyn ohella keräyspaperipohjainen eristysmateriaali saattaa aiheuttaa puhallustyöntekijälle terveydellistä vaaraa sisältämiensä lisäaineiden, lähinnä boorihapon ja booraksin, perusteella. Tutkimuksessa selvitettiin kivi-, lasi- ja selluvillan eristetyöntekijän terveydelle aiheuttamia haittoja ja riskejä. Mineraali- ja selluloosakuitujen terveysvaikutuksista sekä aikaisemmista eristevillojen asennusvaiheen epäpuhtauspitoisuusmittauksista tehtiin kirjallisuusselvitys. Puhallustilan työilman kuitu- ja pölypitoisuutta mitattiin kentällä tyypillisissä yläpohjaeristyskohteissa. Lisäksi mitattiin ja vertailtiin eri eristevillatyyppien pölyävyyttä, kun puhallustyö tai levyvillojen asennustyö tapahtui ulkoisilta olosuhteiltaan samanlaiseen laboratoriotilaan. Eristystyöntekijöiden työympäristöjä ja suojavarusteita analysoitiin turvallisuusanalyyseilla. Laboratoriokokeiden mukaan kokonaispölypitoisuudet levittäjän hengitysvyöhykkeellä olivat alhaisia, noin 10 - 25 % HTP8h-pitoisuudesta, asennettaessa käsin lasi- ja kivivillaeristelevyjä. Kivi- ja lasivillan puhalluskokeissa puhaltajan hengitysvyöhykkeen kokonaispölypitoisuudet olivat lähellä epäorgaanisen pölyn tämänhetkistä HTP8h-arvoa 10 mg/m3. Selluvillan puhalluksessa kokonaispölypitoisuus puhaltajan hengitysvyöhykkeellä oli lähes viisinkertainen orgaanisen pölyn 8 tunnin haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen 5 mg:aan/m3 verrattuna. Myös orgaanisen pölyn lyhytaikaisen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden ylitys oli laboratoriokokeessa noin 2,5-kertainen. Synteettisten epäorgaanisten kuitujen pitoisuus ylitti rajan 1 kuitu/cm3 lasivillan puhalluskokeessa sekä levitettäessä lasivillalevyjä. Kivivillan osalta kaikkien laboratoriomittausten mukaan kuitupitoisuus oli alle 1 kuitu/cm3. Boraatin pitoisuudet olivat selluvillan puhalluksessa 70 - 170 % HTP8h-arvosta 0,5 mg/m3. Jatkotutkimuksella tulee selvittää kostutuksen käyttömahdollisuutta myös yläpohjarakenteisiin puhallettavan selluvillan yhteydessä puhallusvaiheen pölyhaittojen ja pölyn työntekijälle aiheuttamien terveysriskien vähentämiseksi. Puhallettavan lasivillan, lasivillalevyjen ja selluvillan pakkausten työturvallisuusohjeissa on puutteita. Puutteita löydettiin myös ammattimaisten puhallusurakoitsijoiden käyttämistä suojavarusteista, erityisesti hengityssuojaimista. Toisaalta hengityssuojainten suojausluokkamerkintöjen tulisi olla nykyistä selkeämmin esillä sekä myyntipakkauksissa että itse suojaimissakin.
Translated title of the contributionDust from fibrous thermal insulation materials as a safety risk
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-4716-0
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1601
ISSN1235-0605

Keywords

 • dust
 • thermal insulation
 • mineral wool
 • fibers
 • glass wool
 • inorganic manmade fibers
 • safety
 • health
 • risk
 • occupational safety
 • cellulose insulation
 • indoor air
 • working conditions
 • measurement
 • comparison
 • tests

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dust from fibrous thermal insulation materials as a safety risk'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this